Main > News

เพิ่มไอเทมอุปกรณ์ในรายการร้านค้าต่างๆ!


ประกาศจากทีมงาน Princess Connect! Re: Dive

วันที่ 8 กรกฎาคม 2024 เวลา 11.00 น. จะมีการเพิ่มไอเทมอุปกรณ์ในรายการร้านค้าต่างๆ!

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

■ วันและเวลาการเปลี่ยนแปลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2024 เวลา 11.00 น.

■ ร้านค้าที่มีการเปลี่ยนแปลง
・ ร้านค้าดันเจี้ยน
・ ร้านค้าแคลน
・ ร้านค้าเฉพาะกาล
・ ร้านค้ามาสเตอร์

■ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มไอเทมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ไปยังในรายการร้านค้าต่างๆ ที่กำหนด
※ ประเภทและอัตราการปรากฏของรายการอุปกรณ์ที่จำหน่ายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ Lv.ผู้เล่น

■ ไอเทมอุปกรณ์ที่เพิ่มในรายการร้านค้าดันเจี้ยน, ร้านค้าแคลน และร้านค้าเฉพาะกาล
・ แหวนไอซ์พิลลาร์
・ แหวนผลึกหิมะ
・ แหวนกรีนออโรร่า

■ ไอเทมอุปกรณ์ที่เพิ่มในรายการร้านค้ามาสเตอร์
・ ดาบน้ำแข็งกลาสเบลด
・ มีดสั้นเขี้ยวน้ำแข็งสทีเรีย
・ สนับมือน้ำแข็งเกรซนัคเคิล
・ ขวานทำลายน้ำแข็งริออทแอ็กซ์
・ ไม้เท้าหิมะน้ำแข็งเพอร์โกสแวนด์
・ ไม้เท้าต้นไม้น้ำแข็งฟรอสต์สตาฟ
・ ดาบหิมะน้ำแข็งแกลเซียร์เอดจ์
・ ธนูน้ำแข็งศักดิ์สิทธิ์คอนเกเลเชียน
・ หอกทะลวงน้ำแข็งสโนว์สตอร์ม

■ หมายเหตุ
1. สำหรับไอดีที่มีการล็อกอินเข้าวันที่ 8 กรกฎาคม 2024 เวลา 05.00 น. ถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2024 เวลา 10.59 น. โดยหลังจากที่มีการอัปเดตไอเทมอุปกรณ์ในรายการร้านค้าต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2024 เวลา 11.00 น. ถึง วันที่ 9 กรกฎาคม 2024 เวลา 04.59 น. หากอัปเดตรายการจาก [ใช้ XX เพื่อรีเซ็ตทันที] ในร้านค้าดันเจี้ยน, ร้านค้าแคลน, และร้านค้ามาสเตอร์ รายการที่เปลี่ยนแปลงจะได้รับการอัปเดตทันที
หลังจากวันที่ 9 กรกฎาคม 2024 เวลา 05.00 น. รายการที่เปลี่ยนแปลงจะได้รับการอัปเดตอัตโนมัติ
2. หากไม่ได้ทำการเข้าเล่นเกมตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2024 เวลา 05.00 น. ถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2024 เวลา 10.59 น. และเข้าเล่นเกมหลังจากวันที่ 8 กรกฎาคม 2024 เวลา 11.00 น. รายการที่เปลี่ยนแปลงจะได้รับการอัปเดต
3. หาก [ร้านค้าเฉพาะกาล] ปรากฏก่อนวันที่ 8 กรกฎาคม 2024 เวลา 10.59 น. รายการที่เปลี่ยนแปลงจะไม่ได้รับการอัปเดต
4. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับในแต่ละร้านค้าให้เลือกที่ "เมนู"ด้านล่างและตรวจสอบที่ [ร้านค้า] ใน [ช่วยเหลือ]
5. รายละเอียดการเพิมไอเทมอุปกรณ์ในรายการร้านค้าต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน "Princess Connect! Re: Dive"