Main > News

"ไพร์ซกาชาตัวละครลิมิเต็ดรีรัน"มาแล้ว ! ตัวละครลิมิเต็ดปรากฏอีกครั้ง !


ประกาศจากทีมงาน Princess Connect! Re: Dive

"ไพร์ซกาชาตัวละครลิมิเต็ดรีรัน" จะเริ่มในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 11.00 น.!
โดยตัวละครลิมิเต็ดรีรัน "ชิโนบุ(ฮาโลวีน)" และ "มิซากิ(ฮาโลวีน)" จะปรากฏอีกครั้งในไพร์ซกาชาและแพลทินัมกาชา

ในไพร์ซกาชา โอกาสได้เป็นเพื่อนกับ "ชิโนบุ(ฮาโลวีน)" และ "มิซากิ(ฮาโลวีน)" จะเพิ่มขึ้น
หากเปิดไพร์ซกาชา จะได้รับ "รางวัลไพร์ซ" ที่เพิ่มเติมจากตัวละครในกาชา

รางวัลไพร์ซมีตั้งแต่รางวัลที่ 1 ถึง รางวัลที่ 6 และรางวัลที่ 1 จะได้รับเมโมรี่พีซที่เลือก จำนวน 40 ชิ้น
สำหรับเมโมรี่พีซที่รับในรางวัลไพร์ซนี้ จะสามารถเลือกตัวละคร "ชิโนบุ(ฮาโลวีน)" และ "มิซากิ(ฮาโลวีน)"

เปิดแบบ "10 ครั้ง" การันตีรางวัลที่ 5 ขึ้นไป 1 ครั้ง จากรางวัลไพร์ซที่จะได้รับ
※หากไม่มีตัวละครลิมิเต็ดเป็นเพื่อน จะไม่สามารถปลดล็อกได้ แม้ว่าจะมีจำนวนเมโมรี่พีซครบตามจำนวนที่ใช้ในการปลดล็อก โดยการปลดล็อกตัวละคร ต้องเป็นเพื่อนกับตัวละครผ่านทางกาชา
※ในช่วงระยะเวลาไพร์ซกาชา "ชิโนบุ(ฮาโลวีน)" และ "มิซากิ(ฮาโลวีน)" จะปรากฏในไพร์ซกาชาและแพลทินัมกาชาเท่านั้น

รายละเอียดของไพร์ซกาชามีดังต่อไปนี้
■ ช่วงเวลาไพร์ซกาชา
26 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 11.00 น. ~ 3 มีนาคม 2023 เวลา 10:59 น.

■ รายการรางวัลไพร์ซ
รางวัลที่ 1
・ เมโมรี่ของตัวละครที่เลือก 40 ชิ้น
・ ผลึกเทพธิดา 5 ชิ้น
・ ปริ้นเซสฮาร์ท (ชิ้นส่วน) 5 ชิ้น
・ ตั๋วข้าม 50 ใบ

รางวัลที่ 2
・ เมโมรี่ของตัวละครที่เลือก 20 ชิ้น
・ ผลึกเทพธิดา 5 ชิ้น
・ ปริ้นเซสฮาร์ท (ชิ้นส่วน) 3 ชิ้น
・ ตั๋วข้าม 30 ใบ

รางวัลที่ 3
・ เมโมรี่ของตัวละครที่เลือก 5 ชิ้น
・ ผลึกเทพธิดา 1 ชิ้น
・ ปริ้นเซสฮาร์ท (ชิ้นส่วน) 3 ชิ้น
・ ตั๋วข้าม 30 ใบ

รางวัลที่ 4
・ เมโมรี่ของตัวละครที่เลือก 1 ชิ้น
・ ผลึกเทพธิดา 1 ชิ้น
・ ปริ้นเซสฮาร์ท (ชิ้นส่วน) 2 ชิ้น
・ ตั๋วข้าม 20 ใบ

รางวัลที่ 5
・ ผลึกเทพธิดา 1 ชิ้น
・ ปริ้นเซสฮาร์ท (ชิ้นส่วน) 1 ชิ้น
・ ตั๋วข้าม 10 ใบ

รางวัลที่ 6
・ ผลึกเทพธิดา 1 ชิ้น
・ ตั๋วข้าม 5 ใบ

※ สำหรับอัตราส่วน ให้เลือกที่ [ไพร์ซ] จากหน้า [กาชา] ที่ด้านบน และตรวจสอบที่ [รายละเอียด] และเลือก [อัตราส่วน]

■ หมายเหตุ
1. "ชิโนบุ(ฮาโลวีน)" และ "มิซากิ(ฮาโลวีน)" อาจจะปรากฏขึ้นอีกครั้งในอนาคต
2. "ชิโนบุ(ฮาโลวีน)" และ "มิซากิ(ฮาโลวีน)" อาจจะปรากฏในสตาร์ทแดชกาชา
※ ตัวละครที่จะได้รับจากสตาร์ทแดชกาชาจะเป็นตัวละครเหมือนกับตัวละครของกาชาที่เปิดให้ใช้งานในวันที่เริ่มเล่นเกม
3. สำหรับอัตราส่วนของไพร์ซกาชา, แพลทินัมกาชา และสตาร์ทแดชกาชา ให้เลือก[รายละเอียด]จากหน้า[กาชา] ที่เมนูด้านล่างและตรวจสอบหน้า [อัตราส่วน]
4. หากเข้าถึงหน้ากาชาก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 10:59 น. และทำการเปิดกาชาหลังวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 11:00 น. ปัญหานี้เกิดจากมีการกดเข้าร่วมในช่วงเวลาที่มีการอัพเดทกาชา โดยเพชรจะไม่ถูกใช้ไป
5. ตัวละคร "ชิโนบุ" และ "ชิโนบุ(ฮาโลวีน)", ตัวละคร "มิซากิ" และ "มิซากิ(ฮาโลวีน)" เป็นตัวละครที่แตกต่างกัน จึงสามารถตั้งค่าปาร์ตี้เดียวกันได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าปาร์ตี้ตัวละครที่มีชื่อเหมือนกัน ให้เลือกที่[เมนู]ด้านล่างและตรวจสอบที่ [แบทเทิล] ใน [ช่วยเหลือ]
6. ไพร์ซกาชา, แพลทินัมกาชา และสตาร์ทแดชกาชา รายละเอียดและระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ไพร์ซกาชาจะไม่สามารถเปิดได้จนกว่าจะเลือกเมโมรี่พีซของตัวละครในรางวัลไพร์ซ
8. รางวัลไพร์ซจะไม่ได้รับทางของขวัญ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มจำนวนไอเทมเข้าไปโดยตรง

ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน "Princess Connect! Re: Dive