Main > News

ตัวละครใหม่ "เรย์(ฮาโลวีน)" มาแล้วที่พิคอัพกาชาพร้อมโบนัส ! !


ประกาศจากทีมงาน Princess Connect! Re: Dive

ตัวละครใหม่ "เรย์(ฮาโลวีน)" พร้อมแล้วที่พิคอัพกาชา, แพลทินัมกาชาและแพลทินัม 3★ ชัวร์ !
ในพิคอัพกาชา โอกาสได้เป็นเพื่อนกับ "เรย์(ฮาโลวีน)" จะเพิ่มขึ้น

โดยหากเป็นเพื่อนกับตัวละครที่กำหนดในช่วงเวลาของพิคอัพกาชาหรือแพลทินัม 3★ ชัวร์จะได้รับ [โบนัส] เมโมรี่พีซของตัวละครดังกล่าว!
ในช่วงเวลาพิคอัพกาชาและแพลทินัม 3★ ชัวร์ เมื่อได้เป็นเพื่อนกับตัวละครที่เพิ่มอัตราปรากฏ จะได้รับโบนัสตามจำนวนครั้งที่ได้เป็นเพื่อนกับตัวละคร
สามารถรับโบนัสได้ แม้ว่าจะเป็นเพื่อนกับตัวละครจากการใช้แต้ม pt แลกรับตัวละคร
※เมโมรี่พีซของตัวละครที่ได้รับจะไม่ได้ส่งไปยังของขวัญ โดยจะเป็นการเพิ่มจำนวนที่ครอบครองโดยตรง
※แม้ว่าจะได้เป็นเพื่อนกับตัวละครจากกาชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่พิคอัพกาชาและแพลทินัม 3★ ชัวร์ ก็จะไม่สามารถรับโบนัสได้
※แต้ม pt แลกรับตัวละครจะไม่มีการถ่ายโอนไปยังกาชาถัดไป

■ ช่วงเวลาพิคอัพกาชา
15 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 11.00 น. ~ 26 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 10:59 น.

■ ตัวละครที่จะได้รับโบนัส
เรย์(ฮาโลวีน)

■ รายละเอียดโบนัส
เมโมรี่พีซเรย์(ฮาโลวีน) x100 ชิ้น

■ หมายเหตุ
1. เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาพิคอัพกาชา ตัวละคร "เรย์(ฮาโลวีน)" จะมีโอกาสปรากฏในแพลทินัมกาชา
2. "เรย์(ฮาโลวีน)"อาจจะปรากฏในสตาร์ทแดชกาชา
※ตัวละครที่จะได้รับจากสตาร์ทแดชกาชาจะเป็นตัวละครเหมือนกับตัวละครของกาชาที่เปิดให้ใช้งานในวันที่เริ่มเล่นเกม
3. สำหรับอัตราส่วนของพิคอัพกาชา, แพลทินัม 3★ ชัวร์, แพลทินัมกาชา และสตาร์ทแดชกาชา ให้เลือก[รายละเอียด]จากหน้า[กาชา] ที่เมนูด้านล่างและตรวจสอบหน้า [อัตราส่วน]
4. หากเข้าถึงหน้ากาชาก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 10:59 น. และทำการเปิดกาชาหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 11:00 น. ปัญหานี้เกิดจากมีการกดเข้าร่วมในช่วงเวลาที่มีการอัปเดทกาชา โดยเพชรจะไม่ถูกใช้ไป
5. ตัวละคร "เรย์(ฮาโลวีน)", "เรย์(ปีใหม่)" และ"เรย์" เป็นตัวละครที่แตกต่างกัน จึงสามารถตั้งค่าปาร์ตี้เดียวกันได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าปาร์ตี้ตัวละครที่มีชื่อเหมือนกัน ให้เลือกที่เมนูด้านล่างและตรวจสอบที่ [แบทเทิล] ใน [ช่วยเหลือ]
6. พิคอัพกาชา, แพลทินัม 3★ ชัวร์, แพลทินัมกาชา และสตาร์ทแดชกาชา รายละเอียดและระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. แม้ว่าจะได้เป็นเพื่อนกับตัวละครที่มีสิทธิ์ได้รับโบนัส หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาของพิคอัพกาชาไปแล้วก็จะไม่สามารถรับโบนัสได้

ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน "Princess Connect! Re: Dive"