Main > News

"ไพร์ซกาชาตัวละครพิคอัพ" มาแล้ว!


ประกาศจากทีมงาน Princess Connect! Re: Dive

"ไพร์ซกาชาตัวละครพิคอัพ" จะเริ่มในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 11.00 น.!

ในไพร์ซกาชาตัวละครพิคอัพ โอกาสได้เป็นเพื่อนกับ "ลูน่า" และ "คายะ" จะเพิ่มขึ้น
หากเปิดไพร์ซกาชา จะได้รับ "รางวัลไพร์ซ" ที่เพิ่มเติมจากตัวละครในกาชา
รางวัลไพร์ซมีตั้งแต่รางวัลที่ 1 ถึง รางวัลที่ 6 และรางวัลที่ 1 จะได้รับเมโมรี่พีซที่เลือก จำนวน 40 ชิ้น

เปิดแบบ "10 ครั้ง" การันตีรางวัลที่ 5 ขึ้นไป 1 ครั้ง จากรางวัลไพร์ซที่จะได้รับ
สำหรับเมโมรี่พีซที่รับในรางวัลไพร์ซนี้ จะสามารถเลือกตัวละคร "ลูน่า" หรือ "คายะ"
※สามารถเปลี่ยนเมโมรี่พีซในรางวัลไพร์ซได้ตลอดเวลาที่หน้ากาชา
※แม้ว่าจะเลือกรับเมโมรี่พีซตัวละครใดๆ ในรางวัลไพร์ซ ตัวละคร "ลูน่า" และ "คายะ" จะปรากฏในกาชา

รายละเอียดของไพร์ซกาชามีดังต่อไปนี้

■ ช่วงเวลาไพร์ซกาชา
10 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 11.00 น. ~ 15 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 10:59 น.

■ รายการรางวัลไพร์ซ
รางวัลที่ 1
・ เมโมรี่ของตัวละครที่เลือก 40 ชิ้น
・ ผลึกเทพธิดา 5 ชิ้น
・ ปริ้นเซสฮาร์ท (ชิ้นส่วน) 5 ชิ้น
・ ตั๋วข้าม 50 ใบ

รางวัลที่ 2
・ เมโมรี่ของตัวละครที่เลือก 20 ชิ้น
・ ผลึกเทพธิดา 5 ชิ้น
・ ปริ้นเซสฮาร์ท (ชิ้นส่วน) 3 ชิ้น
・ ตั๋วข้าม 30 ใบ

รางวัลที่ 3
・ เมโมรี่ของตัวละครที่เลือก 5 ชิ้น
・ ผลึกเทพธิดา 1 ชิ้น
・ ปริ้นเซสฮาร์ท (ชิ้นส่วน) 3 ชิ้น
・ ตั๋วข้าม 30ใบ

รางวัลที่ 4
・ เมโมรี่ของตัวละครที่เลือก 1 ชิ้น
・ ผลึกเทพธิดา 1 ชิ้น
・ ปริ้นเซสฮาร์ท (ชิ้นส่วน) 2 ชิ้น
・ ตั๋วข้าม 20 ใบ

รางวัลที่ 5
・ ผลึกเทพธิดา 1 ชิ้น
・ ปริ้นเซสฮาร์ท (ชิ้นส่วน) 1 ชิ้น
・ ตั๋วข้าม 10 ใบ

รางวัลที่ 6
・ ผลึกเทพธิดา 1 ชิ้น
・ ตั๋วข้าม 5 ใบ

※ สำหรับอัตราส่วน ให้เลือกที่ [ไพร์ซ] จากหน้า [กาชา] ที่ด้านบน และตรวจสอบที่ [รายละเอียด] และเลือก [อัตราส่วน]

■ หมายเหตุ
1. สำหรับอัตราส่วนของไพร์ซกาชา, แพลทินัมกาชา และสตาร์ทแดชกาชา ให้เลือก[รายละเอียด]จากหน้า[กาชา] ที่เมนูด้านล่างและตรวจสอบหน้า [อัตราส่วน]
2. หากเข้าถึงหน้ากาชาก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 10:59 น. และทำการเปิดกาชาหลังวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 11:00 น. ปัญหานี้เกิดจากมีการกดเข้าร่วมในช่วงเวลาที่มีการอัพเดทกาชา โดยเพชรจะไม่ถูกใช้ไป
3. ไพร์ซกาชา, แพลทินัมกาชา และสตาร์ทแดชกาชา รายละเอียดและระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ไพร์ซกาชาจะไม่สามารถเปิดได้จนกว่าจะเลือกเมโมรี่พีซของตัวละครในรางวัลไพร์ซ
5. รางวัลไพร์ซจะไม่ได้รับทางของขวัญ โดยจะเป็นการเพิ่มจำนวนไอเทมเข้าไปโดยตรง

ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน "Princess Connect! Re: Dive"