Main > News

เพิ่ม รีเซล 6 แพ็ค[ชุดไอเทมอุปกรณ์] ครบรอบ 3 ปี!


ประกาศจากทีมงาน Princess Connect! Re: Dive

วันที่ 18 กันยายน 2023 เวลา 11.00 น. เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 3 ปี จะมีวางจำหน่าย แพ็ค [ชุดไอเทมอุปกรณ์ I], [ชุดไอเทมอุปกรณ์ II], [ชุดไอเทมอุปกรณ์ III], [ชุดไอเทมอุปกรณ์ IV], [ชุดไอเทมอุปกรณ์ V] , [ชุดไอเทมอุปกรณ์ VI] อีกครั้ง!

แพ็ค[ชุดไอเทมอุปกรณ์] เป็นไอเทมที่ช่วยในการอัป Rank ตัวละคร ดันนั้นโปรดอย่าพลาดโอกาสนี้!แพ็ค[ชุดไอเทมอุปกรณ์] เป็นไอเทมที่ช่วยในการอัป Rank ตัวละคร ดันนั้นโปรดอย่าพลาดโอกาสนี้!
※สามารถไปที่ร้านค้าพิเศษ โดยไปที่ [ร้านค้าเพชร] ในหน้า [ซื้อเพชรและอื่นๆ] เลือก [ร้านค้าพิเศษ]

รายละเอียดของแพ็คชุดไอเทมอุปกรณ์ มีดังต่อไปนี้

■ ชื่อแพ็คเกจ
ชุดไอเทมอุปกรณ์ I (รีเซลครบรอบ 3 ปี)

■ ราคา
Android : 119 บาท / iOS : 149 บาท

■ เงื่อนไขการซื้อ
ชุดไอเทมอุปกรณ์ I (ครบรอบ 3 ปี) สามารถซื้อได้เฉพาะผู้เล่นที่มีเลเวล 20 ขึ้นไป

■ รายละเอียดแพ็คเกจ
576,000 มานาเติม
ตั๋วข้าม 100 ใบ
ไอเทมอุปกรณ์สำเร็จรูป 33 ชนิด ชนิดละ 5 ชิ้น

■ ชื่อแพ็คเกจ
ชุดไอเทมอุปกรณ์ II (ครบรอบ 3 ปี)

■ ราคา
349 บาท
■ เงื่อนไขการซื้อ
ชุดไอเทมอุปกรณ์ II (ครบรอบ 3 ปี) สามารถซื้อได้เฉพาะผู้เล่นที่มีเลเวล 40ขึ้นไป

■ รายละเอียดแพ็คเกจ
1,680,000 มานาเติม
ตั๋วข้าม 100 ใบ
ไอเทมอุปกรณ์สำเร็จรูป 30 ชนิด ชนิดละ 5 ชิ้น

■ ชื่อแพ็คเกจ
ชุดไอเทมอุปกรณ์ III (ครบรอบ 3 ปี)

■ ราคา
729 บาท

■ เงื่อนไขการซื้อ
ชุดไอเทมอุปกรณ์ III (ครบรอบ 3 ปี) สามารถซื้อได้เฉพาะผู้เล่นที่มีเลเวล 50ขึ้นไป

■ รายละเอียดแพ็คเกจ
3,360,000 มานาเติม
ตั๋วข้าม 100 ใบ
ไอเทมอุปกรณ์สำเร็จรูป 36 ชนิด ชนิดละ 5 ชิ้น

■ ชื่อแพ็คเกจ
ชุดไอเทมอุปกรณ์ IV (รครบรอบ 3 ปี)

■ ราคา
899 บาท

■ เงื่อนไขการซื้อ
ชุดไอเทมอุปกรณ์ IV (ครบรอบ 3 ปี) สามารถซื้อได้เฉพาะผู้เล่นที่มีเลเวล 70ขึ้นไป

■ รายละเอียดแพ็คเกจ
4,200,000 มานาเติม
ตั๋วข้าม 100 ใบ
ไอเทมอุปกรณ์สำเร็จรูป 37 ชนิด ชนิดละ 5 ชิ้น

■ ชื่อแพ็คเกจ
ชุดไอเทมอุปกรณ์ V (ครบรอบ 3 ปี)

■ ราคา
899 บาท

■ เงื่อนไขการซื้อ
ชุดไอเทมอุปกรณ์ V (ครบรอบ 3 ปี) สามารถซื้อได้เฉพาะผู้เล่นที่มีเลเวล 90 ขึ้นไป

■ รายละเอียดแพ็คเกจ
4,200,000 มานาเติม
ตั๋วข้าม 100 ใบ
ไอเทมอุปกรณ์สำเร็จรูป 36 ชนิด ชนิดละ 5 ชิ้น

■ ชื่อแพ็คเกจ
ชุดไอเทมอุปกรณ์ VI (ครบรอบ 3 ปี)

■ ราคา
899 บาท

■ เงื่อนไขการซื้อ
ชุดไอเทมอุปกรณ์ VI (ครบรอบ 3 ปี) สามารถซื้อได้เฉพาะผู้เล่นที่มีเลเวล 100ขึ้นไป

■ รายละเอียดแพ็คเกจ
4,200,000 มานาเติม
ตั๋วข้าม 100 ใบ
ไอเทมอุปกรณ์สำเร็จรูป 36 ชนิด ชนิดละ 5 ชิ้น

ไอเทมที่ได้รับจากการซื้อแพ็ค [ชุดไอเทมอุปกรณ์] สามารถรับได้ที่ของขวัญ
※มานาเติมจะได้รับโดยตรงทันที

■ จำนวนการซื้อ
ในแต่ละแพ็คชุดไอเทมอุปกรณ์สามารถซื้อได้ 1 ครั้งต่อไอดีเท่านั้น
※ทุกแพลตฟอร์มรวมกัน 1 ครั้ง

■ หมายเหตุ
1. แพ็คเกจที่ระบุในประกาศนี้จะไม่แสดงใน [ร้านค้าพิเศษ] หากเงื่อนไขการซื้อไม่ตรงตามเงื่อนไข
2. รายการแพ็คเกจในประกาศนี้อาจจะมีการจำหน่ายอีกครั้ง
3. รายการไอเทมอุปกรณ์สำเร็จรูปในประกาศนี้จะถูกส่งไปยังของขวัญ
※มานาเติมจะได้รับโดยตรงทันที
4. หากเล่นเกมจากอุปกรณ์ OS ที่เหมือนกัน หลังจากที่โอนย้ายข้อมูลหรือโอนย้ายบัญชี (การโอนย้าย) มานาเติมก่อนการโอนย้ายจะสามารถใช้ได้ หลังจากการโอนย้ายสำเร็จ, หากเล่นเกมจากอุปกรณ์ OS ที่แตกต่างกัน มานาเติมก่อนการโอนย้ายจะไม่สามารถใช้ได้กับ OS ที่แตกต่างกัน หลังจากการโอนย้ายสำเร็จ
5. ในแต่ละแพ็คเกจจำนวนการซื้อสูงสุดคือ 1 ครั้งสำหรับ [ชุดไอเทมอุปกรณ์ I] และ [ชุดไอเทมอุปกรณ์ I (รีเซล)], [ชุดไอเทมอุปกรณ์ II] และ [ชุดไอเทมอุปกรณ์ II (รีเซล)], [ชุดไอเทมอุปกรณ์III] และ [ชุดไอเทมอุปกรณ์ III (รีเซล)] , [ชุดไอเทมอุปกรณ์ IV] และ [ชุดไอเทมอุปกรณ์ IV (รีเซล)] เป็นแพ็คที่แตกต่างกัน ดังนั้นในแต่ละไอดีสามารถซื้อได้แพ็คละ 1 ครั้ง
6. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ร้านค้าเพชร ให้เข้าที่ [เมนู] จากเมนูเด้านล่างในเกมและเลือกที่ [ร้านค้าเพชร]ใน [ช่วยเหลือ]
7. รายละเอียดแพ็คที่โพสต์ในประกาศนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน "Princess Connect! Re: Dive"