Main > News

ตัวละครลิมิเต็ด "คกโคโระ(ชุดพิธีการ)" มาแล้วที่พิคอัพกาชาพร้อมโบนัส ! !


ประกาศจากทีมงาน Princess Connect! Re: Dive

ตัวละครลิมิเต็ด "คกโคโระ(ชุดพิธีการ)" พร้อมแล้วที่พิคอัพกาชา และแพลทินัมกาชา !
ในพิคอัพกาชา โอกาสได้เป็นเพื่อนกับ "คกโคโระ(ชุดพิธีการ)" จะเพิ่มขึ้น
※"คกโคโระ(ชุดพิธีการ)"จะปรากฏในพิคอัพกาชาและแพลทินัมกาชา ในช่วงเวลาพิคอัพกาชานี้เท่านั้น

โดยหากเป็นเพื่อนกับตัวละครที่กำหนดในช่วงเวลาของพิคอัพกาชาจะได้รับ [โบนัส] เมโมรี่พีซของตัวละครดังกล่าว!
ในช่วงเวลาพิคอัพกาชา เมื่อได้เป็นเพื่อนกับตัวละครที่กำหนด จะได้รับโบนัสตามจำนวนครั้งที่ได้เป็นเพื่อนกับตัวละคร
สามารถรับโบนัสได้ แม้ว่าจะเป็นเพื่อนกับตัวละครจากการใช้แต้ม pt แลกรับตัวละคร
※เมโมรี่พีซของตัวละครที่ได้รับจะไม่ได้ส่งไปยังของขวัญ โดยจะเป็นการเพิ่มจำนวนที่ครอบครองโดยตรง
※แม้ว่าจะเป็นเพื่อนกับตัวละครจากการใช้แต้ม pt แลกรับตัวละครก็จะสามารถรับโบนัสได้
※แม้ว่าจะได้เป็นเพื่อนกับตัวละครจากกาชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่พิคอัพกาชาก็จะไม่สามารถรับโบนัสได้
※แต้ม pt แลกรับตัวละครจะไม่มีการถ่ายโอนไปยังกาชาถัดไป

โดยเมื่อรับชมเนื้อเรื่องกิจกรรม Anniversary ภาคที่ 2 "เชื่อมสายใย ผูกดวงใจ" [ตอนจบ] แล้ว จะสามารถรับชมเนื้อเรื่องตัวละคร "คกโคโระ(ชุดพิธีการ)"ได้
เนื้อเรื่องตัวละคร "คกโคโระ(ชุดพิธีการ)" จะสามารถรับชมได้ในวันที่ 15 มิถุนายน 2023 เวลา 00.00 น. แม้ว่าจะยังไม่ได้รับชมเนื้อเรื่องกิจกรรม Anniversary ภาคที่ 2 "เชื่อมสายใย ผูกดวงใจ" [ตอนจบ]
※เนื้อเรื่องกิจกรรมในแต่ละตอนจะไม่สามารถรับชมได้หากยังไม่ได้เคลียร์เงื่อนไขการปลดล็อก

■ ช่วงเวลาพิคอัพกาชา
25 พฤษภาคม 2023 เวลา 11.00 น. ~ 4 มิถุนายน 2023 เวลา 10:59 น.

■ ตัวละครที่จะได้รับโบนัส
คกโคโระ(ชุดพิธีการ)

■ รายละเอียดโบนัส
เมโมรี่พีซของคกโคโระ(ชุดพิธีการ) x100 ชิ้น

■ หมายเหตุ
1. "คกโคโระ(ชุดพิธีการ)" อาจจะปรากฏขึ้นอีกครั้งในอนาคต
2. "คกโคโระ(ชุดพิธีการ)" อาจจะปรากฏในสตาร์ทแดชกาชา
※ตัวละครที่จะได้รับจากสตาร์ทแดชกาชาจะเป็นตัวละครเหมือนกับตัวละครของกาชาที่เปิดให้ใช้งานในวันที่เริ่มเล่นเกม
3. สำหรับอัตราส่วนของพิคอัพกาชา, แพลทินัมกาชา และสตาร์ทแดชกาชา ให้เลือก[รายละเอียด]จากหน้า[กาชา] ที่เมนูด้านล่างและตรวจสอบหน้า [อัตราส่วน]
4. หากเข้าถึงหน้ากาชาก่อนวันที่ 25 พฤษภาคม 2023 เวลา 10:59 น. และทำการเปิดกาชาหลังวันที่ 25 พฤษภาคม 2023 เวลา 11:00 น. ปัญหานี้เกิดจากมีการกดเข้าร่วมในช่วงเวลาที่มีการอัพเดทกาชา โดยเพชรจะไม่ถูกใช้ไป
5. ตัวละคร "คกโคโระ(ชุดพิธีการ)", "คกโคโระ(ปริ้นเซส)", "คกโคโระ(ปีใหม่)", "คกโคโระ(ฤดูร้อน)" และ"คกโคโระ" เป็นตัวละครที่แตกต่างกัน จึงสามารถตั้งค่าปาร์ตี้เดียวกันได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าปาร์ตี้ตัวละครที่มีชื่อเหมือนกัน ให้เลือกที่เมนูด้านล่างและตรวจสอบที่ [แบทเทิล] ใน [ช่วยเหลือ]
6. พิคอัพกาชา, แพลทินัมกาชา และสตาร์ทแดชกาชา รายละเอียดและระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. แม้ว่าจะได้เป็นเพื่อนกับตัวละครที่มีสิทธิ์ได้รับโบนัส หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาของพิคอัพกาชาไปแล้วก็จะไม่สามารถรับโบนัสได้

ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน "Princess Connect! Re: Dive"