Main > News

ตัวละครลิมิเต็ด "เปโกรีน(ปีใหม่)" มาแล้วที่พิคอัพกาชาพร้อมโบนัส ! !


ประกาศจากทีมงาน Princess Connect! Re: Dive

ตัวละครลิมิเต็ด "เปโกรีน(ปีใหม่)" พร้อมแล้วที่พิคอัพกาชาและแพลทินัมกาชา!
ในพิคอัพกาชา โอกาสได้เป็นเพื่อนกับ "เปโกรีน(ปีใหม่)" จะเพิ่มขึ้น
※ "เปโกรีน(ปีใหม่)"จะปรากฏในพิคอัพกาชาและแพลทินัมกาชา ในช่วงเวลาพิคอัพกาชานี้เท่านั้น

โดยหากเป็นเพื่อนกับตัวละครที่กำหนดในช่วงเวลาของพิคอัพกาชาจะได้รับ [โบนัส] เมโมรี่พีซของตัวละครดังกล่าว!
ในช่วงเวลาพิคอัพกาชาเมื่อได้เป็นเพื่อนกับตัวละครที่กำหนด จะได้รับโบนัสตามจำนวนครั้งที่ได้เป็นเพื่อนกับตัวละคร
※ เมโมรี่พีซของตัวละครที่ได้รับจะไม่ได้ส่งไปยังของขวัญ โดยจะเป็นการเพิ่มจำนวนที่ครอบครองโดยตรง
※ สามารถรับโบนัสได้ แม้ว่าจะเป็นเพื่อนกับตัวละครจากการใช้แต้ม pt แลกรับตัวละคร
※ แม้ว่าจะได้เป็นเพื่อนกับตัวละครจากกาชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่พิคอัพกาชาก็จะไม่สามารถรับโบนัสได้
※ แต้ม pt แลกรับตัวละครจะไม่มีการถ่ายโอนไปยังกาชาถัดไป

■ ช่วงเวลาพิคอัพกาชา
27 เมษายน 2023 เวลา 11.00 น. ~ 6 พฤษภาคม 2023 เวลา 10:59 น.

■ ตัวละครที่จะได้รับโบนัส
เปโกรีน(ปีใหม่)

■ รายละเอียดโบนัส
เมโมรี่พีซของเปโกรีน(ปีใหม่) x100 ชิ้น

■ หมายเหตุ
1. "เปโกรีน(ปีใหม่)" อาจจะปรากฏขึ้นอีกครั้งในอนาคต
2. "เปโกรีน(ปีใหม่)" อาจจะปรากฏในสตาร์ทแดชกาชา
※ ตัวละครที่จะได้รับจากสตาร์ทแดชกาชาจะเป็นตัวละครเหมือนกับตัวละครของกาชาที่เปิดให้ใช้งานในวันที่เริ่มเล่นเกม
3. สำหรับอัตราส่วนของพิคอัพกาชา, แพลทินัมกาชา และสตาร์ทแดชกาชา ให้เลือก[รายละเอียด]จากหน้า[กาชา] ที่เมนูด้านล่างและตรวจสอบหน้า [อัตราส่วน]
4. หากเข้าถึงหน้ากาชาก่อนวันที่ 27 เมษายน 2023 เวลา 10:59 น. และทำการเปิดกาชาหลังวันที่ 27 เมษายน 2023 เวลา 11:00 น. ปัญหานี้เกิดจากมีการกดเข้าร่วมในช่วงเวลาที่มีการอัพเดทกาชา โดยเพชรจะไม่ถูกใช้ไป
5. ตัวละคร "เปโกรีน(ปีใหม่)", "เปโกรีน(ปริ้นเซส)", "เปโกรีน(ฤดูร้อน)" และ"เปโกรีน" เป็นตัวละครที่แตกต่างกัน จึงสามารถตั้งค่าปาร์ตี้เดียวกันได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าปาร์ตี้ตัวละครที่มีชื่อเหมือนกัน ให้เลือกที่เมนูด้านล่างและตรวจสอบที่ [แบทเทิล] ใน [ช่วยเหลือ]
6. พิคอัพกาชา, แพลทินัมกาชา และสตาร์ทแดชกาชา รายละเอียดและระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. แม้ว่าจะได้เป็นเพื่อนกับตัวละครที่มีสิทธิ์ได้รับโบนัส หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาของพิคอัพกาชาไปแล้วก็จะไม่สามารถรับโบนัสได้

ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน "Princess Connect! Re: Dive"