Main > News

[อาคาริ] ปลดล็อกเพิ่มพลัง 6★ เร็วๆ นี้!


ประกาศจากทีมงาน Princess Connect! Re: Dive

วันที่ 1 พฤษภาคม 2023 เวลา 11.00 น. ปลดล็อกเพิ่มพลัง 6★ ตัวละครดังต่อไปนี้

■ ตัวละครเพิ่มพลัง 6★
・ อาคาริ

วันที่ 26 เมษายน 2023 เวลา 12.00 น. จะปลดล็อกจำนวนเมโมรี่พีซของอาคาริที่สามารถซื้อได้สูงสุด

■ ร้านค้าที่ปลดล็อกจำนวนเมโมรี่พีซของอาคาริที่สามารถซื้อได้สูงสุด
・ ร้านค้าดันเจี้ยน
・ ร้านค้าผลึกเทพธิดา

■ หมายเหตุ
1. เพิ่มพลัง 6★ ต้องใช้ "เมโมรี่พีซของแต่ละตัวละคร", "เมโมรี่พีซบริสุทธิ์ของแต่ละตัวละคร" และ "ปริ้นเซสออร์บ"
2. สำหรับการเพิ่มพลัง 6★ ต้องเคลียร์เควสต์ปลดลิมิต
3. รายละเอียดของประกาศนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน "Princess Connect! Re: Dive"