Main > News

ตัวละครใหม่ "ซาเร็น(คริสต์มาส)" มาแล้วที่พิคอัพกาชา ! เพิ่มอัตราปรากฏตัวละคร 3★ 2 เท่า & พร้อมโบนัส !


ประกาศจากทีมงาน Princess Connect! Re: Dive

ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2023 เวลา 11.00 น. จะมีพิคอัพกาชารอบพิเศษเพิ่มอัตราปรากฏตัวละคร 3★ 2 เท่า!

ตัวละครใหม่ "ซาเร็น(คริสต์มาส)" พร้อมแล้วที่พิคอัพกาชา, แพลทินัมกาชา และแพลทินัม 3★ ชัวร์ !
※อัตราปรากฏตัวละคร 3★ในแพลทินัมกาชาจะเป็นอัตราปรากฏปกติ ไม่ได้เพิ่มเป็น 2 เท่า

ในพิคอัพกาชา โอกาสได้เป็นเพื่อนกับ "ซาเร็น(คริสต์มาส)"จะเพิ่มขึ้น

โดยหากได้เป็นเพื่อนกับตัวละครที่เพิ่มอัตราปรากฏในช่วงเวลาของพิคอัพกาชาหรือแพลทินัมกาชา 3★ชัวร์ จะได้รับ [โบนัส] เมโมรี่พีซของตัวละครดังกล่าว!

ในช่วงเวลาพิคอัพกาชาทุกครั้งที่ได้เป็นเพื่อนกับตัวละครที่เพิ่มอัตราปรากฏจากพิคอัพกาชาหรือแพลทินัมกาชา 3★ชัวร์ จะได้รับโบนัสตามจำนวนครั้งที่ได้เป็นเพื่อนกับตัวละคร และสามารถรับโบนัสได้ แม้ว่าจะเป็นเพื่อนกับตัวละครจากการใช้แต้ม pt แลกรับตัวละคร
※เมโมรี่พีซของตัวละครที่ได้รับจะไม่ได้ส่งไปยังของขวัญโดยจะเป็นการเพิ่มจำนวนที่ครอบครองโดยตรง
※แม้ว่าจะได้เป็นเพื่อนกับตัวละครจากกาชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่พิคอัพกาชาและแพลทินัมกาชา 3★ชัวร์ ก็จะไม่สามารถรับโบนัสได้
※แต้ม pt แลกรับตัวละครจะไม่มีการถ่ายโอนไปยังกาชาถัดไป

■ ช่วงเวลาพิคอัพกาชา
14 เมษายน 2023 เวลา 11.00 น. ~ 24 เมษายน 2023 เวลา 10:59 น.

■ ตัวละครที่จะได้รับโบนัส
ซาเร็น(คริสต์มาส)

■ รายละเอียดโบนัส
เมโมรี่พีซของซาเร็น (คริสต์มาส) x 100 ชิ้น

■ หมายเหตุ
1. เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาพิคอัพกาชา ตัวละคร "ซาเร็น(คริสต์มาส)" จะมีโอกาสปรากฏในแพลทินัมกาชา
2. "ซาเร็น(คริสต์มาส) "อาจจะปรากฏในสตาร์ทแดชกาชา
※ตัวละครที่จะได้รับจากสตาร์ทแดชกาชาจะเป็นตัวละครเหมือนกับตัวละครของกาชาที่เปิดให้ใช้งานในวันที่เริ่มเล่นเกม
3. สำหรับอัตราส่วนของพิคอัพกาชา, แพลทินัมกาชา และสตาร์ทแดชกาชา ให้เลือก[รายละเอียด]จากหน้า[กาชา] ที่เมนูด้านล่างและตรวจสอบหน้า [อัตราส่วน]
4. หากเข้าถึงหน้ากาชาก่อนวันที่ 14 เมษายน 2023 เวลา 10:59 น. และทำการเปิดกาชาหลังวันที่ 14 เมษายน 2023 เวลา 11:00 น. ปัญหานี้เกิดจากมีการกดเข้าร่วมในช่วงเวลาที่มีการอัพเดทกาชา โดยเพชรจะไม่ถูกใช้ไป
5. ตัวละคร "ซาเร็น(คริสต์มาส)", "ซาเร็น(ฤดูร้อน)" และซาเร็น เป็นตัวละครที่แตกต่างกัน จึงสามารถตั้งค่าปาร์ตี้เดียวกันได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าปาร์ตี้ตัวละครที่มีชื่อเหมือนกัน ให้เลือกที่เมนูด้านล่างและตรวจสอบที่ [แบทเทิล] ใน [ช่วยเหลือ]
6. แม้ว่าจะได้เป็นเพื่อนกับตัวละครที่มีสิทธิ์ได้รับโบนัส หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาของพิคอัพกาชาไปแล้วก็จะไม่สามารถรับโบนัสได้
7. พิคอัพกาชา, แพลทินัมกาชา, แพลทินัม 3★ ชัวร์ และสตาร์ทแดชกาชา รายละเอียดและระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน "Princess Connect! Re: Dive"