Main > News

เพิ่มไอเทมอุปกรณ์ในรายการร้านค้าต่างๆ


ประกาศจากทีมงาน Princess Connect! Re: Dive

วันที่ 12 กันยายน 2022 เวลา 11.00 น. จะมีการเพิ่มไอเทมอุปกรณ์ในรายการร้านค้าต่างๆ!

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

■ การเปลี่ยนแปลง
・เพิ่มไอเทมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ไปยังในรายการร้านค้าต่างๆ ที่กำหนด
※ประเภทและอัตราการปรากฏของรายการอุปกรณ์ที่จำหน่ายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ Lv.ผู้เล่น
・ สำหรับผู้เล่นที่มี Lv160 ขึ้นไป จำนวนรายการอุปกรณ์ในร้านค้าดันเจี้ยนจะเพิ่มจาก 8 รายการเป็น 10 รายการ

■ วันและเวลาการเปลี่ยนแปลง
วันที่ 12 กันยายน 2022 เวลา 11.00 น.

■ ร้านค้าที่มีการเปลี่ยนแปลง
・ ร้านค้าดันเจี้ยน
・ ร้านค้าอารีน่า
・ ร้านค้าปริ้นเซสอารีน่า
・ ร้านค้าแคลน
・ ร้านค้าเฉพาะกาล
・ ร้านค้ามาสเตอร์

■ ไอเทมอุปกรณ์ที่เพิ่มในรายการร้านค้าดันเจี้ยน, ร้านค้าแคลน และร้านค้าเฉพาะกาล
・ ดาบศักดิ์สิทธิ์มัจฉางาม (ชิ้นส่วน)
・ ดาบดำคาราสุเท็นงุ (ชิ้นส่วน)
・ ธนูเหยี่ยวทะลวงสวรรค์ (ชิ้นส่วน)
・ ขวานศึกกรงเล็บราชาหมีแห่งเปลวเพลิง (ชิ้นส่วน)
・ แบบแปลนของดาบใหญ่เทพกระต่าย
・ แบบแปลนของปลอกแขนผ่าสวรรค์ระมาดทะลวง
・ แบบแปลนของหอกมฤคสวรรค์อัลมาเบอร์นาร์ด
・ แบบแปลนของคทาเพลิงปีศาจแห่งอสรพิษดำ
・ แบบแปลนของคทาวารีศักดิ์สิทธิ์แห่งงูขาว

■ ไอเทมอุปกรณ์ที่เพิ่มในรายการร้านค้าอารีน่าและปริ้นเซสอารีน่า
・ กรงเล็บทมิฬบลัดดี้ฮาวล์ (ชิ้นส่วน)
・ ธนูน้ำตาเยือกแข็งฟรีซซิ่งเทียร์ (ชิ้นส่วน)
・ หอกเพลิงกัลป์พรอมิเนนซ์ (ชิ้นส่วน)
・ คทาก้นบึ้งจันทราแซคริไฟซ์ (ชิ้นส่วน)
・ แหวนเพลิงกรงเล็บมังกรสีชาด (ชิ้นส่วน)
・ แหวนโล่แห่งเทพวอลเบรซ (ชิ้นส่วน)
・ ผลึกแห่งห้วงลึกเซโนคริสตัล (ชิ้นส่วน)
・ เกราะกระจกขาวบริสุทธิ์ (ชิ้นส่วน)
・ อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งการอ่านดารา (ชิ้นส่วน)
・ โล่กระจกขาวบริสุทธิ์ (ชิ้นส่วน)
・ แบบแปลนของดาบราชามังกรแสง
・ แบบแปลนของดาบเทพวายุเขียว
・ แบบแปลนของดาบนิลสวรรค์ออบซิอุส
・ แบบแปลนของขวานเปลี่ยนรูปคอร์เบรกเกอร์
・ แบบแปลนของไม้เท้ากิ่งต้นไม้โลก
・ แบบแปลนของอาภรณ์งามโซลโรสเซส
・ แบบแปลนของชุดคลุมกระแสน้ำอาซูลรอนด์
・ แบบแปลนของรองเท้าเกราะกระจกขาวบริสุทธิ์

■ ไอเทมอุปกรณ์ที่เพิ่มในรายการร้านค้ามาสเตอร์
・ เกราะครองอัคคีแห่งอุดรสวรรค์
・ รองเท้าศักดิ์สิทธิ์ติดปีกสวรรค์
・ อาภรณ์วายุมรกตแห่งบูรพาสวรรค์
・ หมวกศักดิ์สิทธิ์ติดปีกสวรรค์
・ เกราะฟ้าครามแห่งทักษิณสวรรค์
・ อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งประจิมสวรรค์

■ หมายเหตุ
1. สำหรับไอดีที่มีการล็อกอินเข้าวันที่ 12 กันยายน 2022 เวลา 05.00 น. ถึง วันที่ 12 กันยายน 2022 เวลา 10.59 น. โดยหลังจากที่มีการอัปเดตไอเทมอุปกรณ์ในรายการร้านค้าต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2022 เวลา 11.00 น. ถึง วันที่ 13 กันยายน 2022 เวลา 04.59 น. หากอัปเดตรายการจาก [ใช้ XX เพื่อรีเซ็ตทันที] ในร้านค้าดันเจี้ยน, ร้านค้าอารีน่า, ร้านค้าปริ้นเซสอารีน่า, ร้านค้าแคลน, ร้านค้าเฉพาะกาลและร้านค้ามาสเตอร์ รายการที่เปลี่ยนแปลงจะได้รับการอัปเดตทันที
หลังจากวันที่ 13 กันยายน 2022 เวลา 05.00 น. รายการที่เปลี่ยนแปลงจะได้รับการอัปเดตอัตโนมัติ
2. หากไม่ได้ทำการเข้าเล่นเกมตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2022 เวลา 05.00 น. ถึง วันที่ 12 กันยายน 2022 เวลา 10.59 น. และเข้าเล่นเกมหลังจากวันที่ 12 กันยายน 2022 เวลา 11.00 น. รายการที่เปลี่ยนแปลงจะได้รับการอัปเดต
3. หาก [ร้านค้าเฉพาะกาล] ปรากฏก่อนวันที่ 12 กันยายน 2022 เวลา 10.59 น. รายการที่เปลี่ยนแปลงจะไม่ได้รับการอัปเดต
4. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับในแต่ละร้านค้าให้เลือกที่ "เมนู"ด้านล่างและตรวจสอบที่ [ร้านค้า] ใน [ช่วยเหลือ]
5. รายละเอียดการเพิมไอเทมอุปกรณ์ในรายการร้านค้าต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน "Princess Connect! Re: Dive"