Main > News

ตัวละครใหม่ "คาสึมิ(แมจิคัล)" มาแล้วที่พิคอัพกาชาพร้อมโบนัส ! !


ประกาศจากทีมงาน Princess Connect! Re: Dive

ตัวละครใหม่ "คาสึมิ(แมจิคัล)" พร้อมแล้วที่พิคอัพกาชาและแพลทินัมกาชา !
ในพิคอัพกาชา โอกาสได้เป็นเพื่อนกับ "คาสึมิ(แมจิคัล)" จะเพิ่มขึ้น

โดยหากได้เป็นเพื่อนกับตัวละครที่เพิ่มอัตราปรากฏในช่วงเวลาของพิคอัพกาชาจะได้รับ [โบนัส] เมโมรี่พีซของตัวละครดังกล่าว!
ในช่วงเวลาพิคอัพกาชาทุกครั้งที่ได้เป็นเพื่อนกับตัวละครที่เพิ่มอัตราปรากฏ จะได้รับโบนัสตามจำนวนครั้งที่ได้เป็นเพื่อนกับตัวละคร
สามารถรับโบนัสได้ แม้ว่าจะเป็นเพื่อนกับตัวละครจากการใช้แต้ม pt แลกรับตัวละคร

※เมโมรี่พีซของตัวละครที่ได้รับจะไม่ได้ส่งไปยังของขวัญ โดยจะเป็นการเพิ่มจำนวนที่ครอบครองโดยตรง
※แม้ว่าจะได้เป็นเพื่อนกับตัวละครจากกาชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่พิคอัพกาชาก็จะไม่สามารถรับโบนัสได้
※แต้ม pt แลกรับตัวละครจะไม่มีการถ่ายโอนไปยังกาชาถัดไป

■ ช่วงเวลาพิคอัพกาชา
16 มิถุนายน 2022 เวลา 11.00 น. ~ 27 มิถุนายน 2022 เวลา 10:59 น.

■ ตัวละครที่จะได้รับโบนัส
คาสึมิ(แมจิคัล)

■ รายละเอียดโบนัส
คาสึมิ(แมจิคัล) x 100 ชิ้น

■ หมายเหตุ
1. เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาพิคอัพกาชา ตัวละคร "คาสึมิ(แมจิคัล)" จะมีโอกาสปรากฏในแพลทินัมกาชา
2. "คาสึมิ(แมจิคัล)"อาจจะปรากฏในสตาร์ทแดชกาชา
※ตัวละครที่จะได้รับจากสตาร์ทแดชกาชาจะเป็นตัวละครเหมือนกับตัวละครของกาชาที่เปิดให้ใช้งานในวันที่เริ่มเล่นเกม
3. สำหรับอัตราส่วนของพิคอัพกาชา, แพลทินัมกาชา และสตาร์ทแดชกาชา ให้เลือก[รายละเอียด]จากหน้า[กาชา] ที่เมนูด้านล่างและตรวจสอบหน้า [อัตราส่วน]
4. หากเข้าถึงหน้ากาชาก่อนวันที่ 16 มิถุนายน 2022 เวลา 10:59 น. และทำการเปิดกาชาหลังวันที่ 16 มิถุนายน 2022 เวลา 11:00 น. ปัญหานี้เกิดจากมีการกดเข้าร่วมในช่วงเวลาที่มีการอัพเดทกาชา โดยเพชรจะไม่ถูกใช้ไป
5. ตัวละคร "คาสึมิ" และ "คาสึมิ(แมจิคัล)"เป็นตัวละครที่แตกต่างกัน จึงสามารถตั้งค่าปาร์ตี้เดียวกันได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าปาร์ตี้ตัวละครที่มีชื่อเหมือนกัน ให้เลือกที่เมนูด้านล่างและตรวจสอบที่ [แบทเทิล] ใน [ช่วยเหลือ]
6. พิคอัพกาชา, แพลทินัมกาชา และสตาร์ทแดชกาชา รายละเอียดและระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. แม้ว่าจะได้เป็นเพื่อนกับตัวละครที่มีสิทธิ์ได้รับโบนัส หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาของพิคอัพกาชาไปแล้วก็จะไม่สามารถรับโบนัสได้

พวกเราหวังว่า "Princess Connect! Re:Dive" จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง !