Main > News

ตัวละครลิมิเต็ด "แคล(ปีใหม่)" มาแล้วที่พิคอัพกาชาพร้อมโบนัส ! !


ประกาศจากทีมงาน Princess Connect! Re: Dive

ตัวละครลิมิเต็ด "แคล(ปีใหม่)" พร้อมแล้วที่พิคอัพกาชา, กาชา 3★ ลิมิเต็ดชัวร์และแพลทินัมกาชา !
ในพิคอัพกาชา โอกาสได้เป็นเพื่อนกับ "แคล(ปีใหม่)" จะเพิ่มขึ้น
※"แคล(ปีใหม่)"จะปรากฏในพิคอัพกาชา, กาชา 3★ ลิมิเต็ดชัวร์และแพลทินัมกาชา ในช่วงเวลาพิคอัพกาชาดังต่อไปนี้เท่านั้น
※กาชา 3★ ลิมิเต็ดชัวร์เริ่มวันที่ 16 พฤษภาคม 2022 เวลา 11.00 น. ~ วันที่ 21 พฤษภาคม 2022 เวลา 10.59 น.

ในช่วงเวลาวันที่ 16 พฤษภาคม 2022 เวลา 11.00 น. ~ วันที่ 19 พฤษภาคม 2022 เวลา 10.59 น. หากได้รับแต้ม pt สำหรับแลกตัวละครและไม่ได้ใช้ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2022 เวลา 10.59 น. แต้ม pt สำหรับแลกตัวละครทั้งหมดจะได้รับการถ่ายโอนไปยังพิคอัพกาชานี้

ตัวอย่าง: วันที่ 16 พฤษภาคม 2022 เวลา 11.00 น. ~ วันที่ 19 พฤษภาคม 2022 เวลา 10.59 น. ในช่วงปริ้นเซสเฟสกาชาหากมีแต้ม pt สำหรับแลกตัวละคร [150Pt] เมื่อเข้าที่หน้าพิคอัพกาชาในช่วงระยะเวลาจะมีแต้ม pt สำหรับแลกตัวละคร [150Pt]
※แต้ม pt แลกรับตัวละครจะไม่มีการถ่ายโอนไปยังกาชาถัดไป
※แต้ม pt สำหรับแลกตัวละครที่ได้รับการถ่ายโอนจะไม่เปลี่ยนเป็น [ตั๋วข้าม]
※เฉพาะแต้ม pt สำหรับแลกตัวละครที่ได้รับจากปริ้นเซสเฟสกาชาวันที่ 16 พฤษภาคม 2022 เวลา 11.00 น. ~ วันที่ 19 พฤษภาคม 2022 เวลา 10.59 น. เท่านั้นที่จะได้รับการถ่ายโอน

โดยหากได้เป็นเพื่อนกับตัวละครที่เพิ่มอัตราปรากฏในช่วงเวลาของพิคอัพกาชาและกาชา 3★ ลิมิเต็ดชัวร์ จะได้รับ [โบนัส] เมโมรี่พีซของตัวละครดังกล่าว!

ในช่วงเวลาพิคอัพกาชาและกาชา 3★ ลิมิเต็ดชัวร์ ทุกครั้งที่ได้เป็นเพื่อนกับตัวละครที่เพิ่มอัตราปรากฏ จะได้รับโบนัสตามจำนวนครั้งที่ได้เป็นเพื่อนกับตัวละคร
※เมโมรี่พีซของตัวละครที่ได้รับจะไม่ได้ส่งไปยังของขวัญ โดยจะเป็นการเพิ่มจำนวนที่ครอบครองโดยตรง
※สามารถรับโบนัสได้ แม้ว่าจะเป็นเพื่อนกับตัวละครจากการใช้แต้ม pt แลกรับตัวละคร
※แม้ว่าจะได้เป็นเพื่อนกับตัวละครจากกาชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่พิคอัพกาชา และกาชา 3★ ลิมิเต็ดชัวร์ก็จะไม่สามารถรับโบนัสได้

■ ช่วงเวลาพิคอัพกาชา
19 พฤษภาคม 2022 เวลา 11.00 น. ~ 26 พฤษภาคม 2022 เวลา 10:59 น.

■ ตัวละครที่จะได้รับโบนัส
แคล(ปีใหม่)

■ รายละเอียดโบนัส
เมโมรี่พีซของแคล(ปีใหม่) x 100 ชิ้น

■ หมายเหตุ
1. "แคล(ปีใหม่)" อาจจะปรากฏขึ้นอีกครั้งในอนาคต
2. "แคล(ปีใหม่)" อาจจะปรากฏในสตาร์ทแดชกาชา
※ตัวละครที่จะได้รับจากสตาร์ทแดชกาชาจะเป็นตัวละครเหมือนกับตัวละครของกาชาที่เปิดให้ใช้งานในวันที่เริ่มเล่นเกม
3. สำหรับอัตราส่วนของพิคอัพกาชา, กาชา 3★ ลิมิเต็ดชัวร์, แพลทินัมกาชา และสตาร์ทแดชกาชา ให้เลือก[รายละเอียด]จากหน้า[กาชา] ที่เมนูด้านล่างและตรวจสอบหน้า [อัตราส่วน]
4. หากเข้าถึงหน้ากาชาก่อนวันที่ 19 พฤษภาคม 2022 เวลา 10:59 น. และทำการเปิดกาชาหลังวันที่ 16 พฤษภาคม 2022 เวลา 11:00 น. ปัญหานี้เกิดจากมีการกดเข้าร่วมในช่วงเวลาที่มีการอัพเดทกาชา โดยเพชรจะไม่ถูกใช้ไป
5. ตัวละคร "แคล" และ "แคล(ปีใหม่)"เป็นตัวละครที่แตกต่างกัน จึงสามารถตั้งค่าปาร์ตี้เดียวกันได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าปาร์ตี้ตัวละครที่มีชื่อเหมือนกัน ให้เลือกที่เมนูด้านล่างและตรวจสอบที่ [แบทเทิล] ใน [ช่วยเหลือ]
6. พิคอัพกาชา, กาชา 3★ ลิมิเต็ดชัวร์, แพลทินัมกาชา และสตาร์ทแดชกาชา รายละเอียดและระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. แม้ว่าจะได้เป็นเพื่อนกับตัวละครที่มีสิทธิ์ได้รับโบนัส หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาของพิคอัพกาชาไปแล้วก็จะไม่สามารถรับโบนัสได้

พวกเราหวังว่า "Princess Connect! Re:Dive" จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง !