Main > News

ปริ้นเซสเฟสกาชา! ตัวละครลิมิเต็ด "แคล(ปีใหม่)" มาแล้ว! & พร้อมโบนัส!


ประกาศจากทีมงาน Princess Connect! Re: Dive

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2022 เวลา 11.00 น. จะมีปริ้นเซสเฟสกาชา! !

ในช่วงเวลาปริ้นเซสเฟสกาชา เพิ่มอัตราปรากฏตัวละคร 3★ 2 เท่า!

ตัวละครลิมิเต็ด "แคล(ปีใหม่)" พร้อมแล้วที่ปริ้นเซสเฟสกาชา!
ในปริ้นเซสเฟสกาชา โอกาสได้เป็นเพื่อนกับ "แคล(ปีใหม่)", "เนเนกะ","มุอิมิ" และ "คริสทีน่า"จะเพิ่มขึ้น
※ตัวละคร "แคล(ปีใหม่)", "เนเนกะ","มุอิมิ" และ "คริสทีน่า"จะปรากฏในช่วงเวลาปริ้นเซสเฟสกาชา

ในช่วงเวลาปริ้นเซสเฟสกาชาหากได้รับแต้ม pt สำหรับแลกตัวละครและไม่ได้ใช้ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2022 เวลา 10.59 น. แต้ม pt สำหรับแลกตัวละครทั้งหมดจะได้รับการถ่ายโอนไปยังกาชาที่เริ่มวันที่ 19 พฤษภาคม 2022 เวลา 11.00 น.!
ตัวอย่าง: วันที่ 16 พฤษภาคม 2022 เวลา 11.00 น. ~ วันที่ 19 พฤษภาคม 2022 เวลา 10.59 น. หากมีแต้ม pt สำหรับแลกตัวละคร [150Pt] เมื่อกาชาใหม่ที่เริ่มวันที่ 19 พฤษภาคม 2022 เวลา 11.00 น. จะมีแต้ม pt สำหรับแลกตัวละคร [150Pt]
※หลังจากสิ้นสุดกาชาใหม่ที่เริ่มวันที่ 19 พฤษภาคม 2022 เวลา 11.00 น. แต้ม pt สำหรับแลกตัวละครจะไม่ได้รับการถ่ายโอน
※แต้ม pt สำหรับแลกตัวละครที่ได้รับการถ่ายโอนจะไม่เปลี่ยนเป็น [ตั๋วข้าม]
※เฉพาะแต้ม pt สำหรับแลกตัวละครที่ได้รับจากปริ้นเซสเฟสกาชาวันที่ 16 พฤษภาคม 2022 เวลา 11.00 น. เท่านั้นที่จะได้รับการถ่ายโอน

โดยหากได้เป็นเพื่อนกับตัวละครที่เพิ่มอัตราปรากฏในช่วงเวลาของปริ้นเซสเฟสกาชาหรือกาชา 3★ลิมิเต็ดชัวร์ จะได้รับ [โบนัส] เมโมรี่พีซของตัวละครดังกล่าว!

ในช่วงเวลาปริ้นเซสเฟสกาชาทุกครั้งที่ได้เป็นเพื่อนกับตัวละครที่เพิ่มอัตราปรากฏจากปริ้นเซสเฟสกาชาหรือกาชา 3★ลิมิเต็ดชัวร์ จะได้รับโบนัสตามจำนวนครั้งที่ได้เป็นเพื่อนกับตัวละคร และสามารถรับโบนัสได้ แม้ว่าจะเป็นเพื่อนกับตัวละครจากการใช้แต้ม pt แลกรับตัวละคร
※เมโมรี่พีซของตัวละครที่ได้รับจะไม่ได้ส่งไปยังของขวัญโดยจะเป็นการเพิ่มจำนวนที่ครอบครองโดยตรง
※แม้ว่าจะได้เป็นเพื่อนกับตัวละครจากกาชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ปริ้นเซสเฟสกาชาหรือกาชา 3★ลิมิเต็ดชัวร์ ก็จะไม่สามารถรับโบนัสได้

■ ช่วงเวลาปริ้นเซสเฟสกาชา
16 พฤษภาคม 2022 เวลา 11.00 น. ~ 19 พฤษภาคม 2022 เวลา 10:59 น.

■ ตัวละครที่จะได้รับโบนัส
แคล(ปีใหม่)

■ รายละเอียดโบนัส
เมโมรี่พีซของแคล(ปีใหม่) x 100 ชิ้น

※รายละเอียดและระยะเวลาของปริ้นเซสเฟสกาชาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

■ หมายเหตุ
1. "แคล(ปีใหม่)", "เนเนกะ", "มุอิมิ" และ "คริสทีน่า" อาจจะปรากฏขึ้นอีกครั้งในอนาคต
2. "แคล(ปีใหม่)", "เนเนกะ", "มุอิมิ" และ "คริสทีน่า" อาจจะปรากฏในสตาร์ทแดชกาชา
※ตัวละครที่จะได้รับจากสตาร์ทแดชกาชาจะเป็นตัวละครเหมือนกับตัวละครของกาชาที่เปิดให้ใช้งานในวันที่เริ่มเล่นเกม
3. "เนเนกะ","มุอิมิ" และ "คริสทีน่า" มีโอกาสปรากฏตัวในปริ้นเซสเฟสกาชาที่จะจัดขึ้นในอนาคต
4. "เนเนกะ","มุอิมิ" และ "คริสทีน่า" อาจจะปรากฏในกาชาอื่นๆ นอกจากปริ้นเซสเฟสกาชาในอนาคต
5. หากเปิดสตาร์ทแดชกาชาในช่วงปริ้นเซสเฟสกาชาอัตราการดรอปตัวละคร 3★ จะไม่เพิ่มเป็น 2 เท่า
6. สำหรับอัตราส่วนของปริ้นเซสเฟสกาชา, กาชา 3★ลิมิเต็ดชัวร์และสตาร์ทแดชกาชาให้เข้าที่ [กาชา] กด [เพิ่มเติม] เลือกแท็ป [อัตราส่วน]
7. แพลทินัมกาชาจะไม่สามารถใช้ได้ในช่วงปริ้นเซสเฟสกาชา
8. ตัวละคร "แคล" และ "แคล(ปีใหม่)"เป็นตัวละครที่แตกต่างกัน จึงสามารถตั้งค่าปาร์ตี้เดียวกันได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าปาร์ตี้ตัวละครที่มีชื่อเหมือนกัน ให้เลือกที่เมนูด้านล่างและตรวจสอบที่ [แบทเทิล] ใน [ช่วยเหลือ]
9. ช่วงเวลาปริ้นเซสเฟสกาชา, กาชา 3★ลิมิเต็ดชัวร์และสตาร์ทแดชกาชา โดยรายละเอียดของกาชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พวกเราหวังว่า "Princess Connect! Re:Dive" จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง !