Main > News

เพิ่มไอเทมอุปกรณ์ในรายการร้านค้าต่างๆ!


ประกาศจากทีมงาน Princess Connect! Re: Dive

วันที่ 5 พฤษภาคม 2022 เวลา 15.00 น. จะการเพิ่มไอเทมอุปกรณ์ในรายการร้านค้าต่างๆ!

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

■ วันและเวลาการเปลี่ยนแปลง
วันที่ 5 พฤษภาคม 2022 เวลา 15.00 น.

■ ร้านค้าที่มีการเปลี่ยนแปลง
・ร้านค้าดันเจี้ยน
・ร้านค้าแคลน
・ร้านค้าเฉพาะกาล
・ร้านค้ามาสเตอร์

■ การเปลี่ยนแปลง
ไอเทมอุปกรณ์บางชนิดจะเพิ่มเข้าไปในรายการร้านค้าต่างๆ ที่กำหนด
※ประเภทและอัตราการปรากฏของรายการอุปกรณ์ที่จำหน่ายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ Lv.ผู้เล่น

■ ไอเทมอุปกรณ์ที่เพิ่มในรายการร้านค้าดันเจี้ยน, ร้านค้าแคลน และร้านค้าเฉพาะกาล
・เกราะกระจกขาวบริสุทธิ์(ชิ้นส่วน)
・อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งการอ่านดารา(ชิ้นส่วน)
・โล่กระจกขาวบริสุทธิ์(ชิ้นส่วน)
・แบบแปลนอาภรณ์งามโซลโรสเซส
・แบบแปลนชุดคลุมกระแสน้ำอาซูลรอนด์
・แบบแปลนรองเท้าเกราะกระจกขาวบริสุทธิ์

■ ไอเทมอุปกรณ์ที่เพิ่มในรายการร้านค้าดันเจี้ยน, ร้านค้าแคลน และร้านค้าเฉพาะกาล
・แหวนเพลิงกรงเล็บมังกรสีชาด
・แหวนโล่แห่งเทพวอลเบรซ
・ผลึกแห่งห้วงลึกเซโนคริสตัล

■ หมายเหตุ
1. ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2022 เวลา 15.00 น. ถึง วันที่ 6 พฤษภาคม 2022 เวลา 04.59 น. หากอัปเดตรายการจาก [ใช้ XX เพื่อรีเซ็ตทันที] รายการที่เปลี่ยนแปลงจะได้รับการอัปเดตทันที
โดยหลังวันที่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2022 เวลา 05.00 น. รายการที่เปลี่ยนแปลงจะได้รับการอัปเดตอัตโนมัติ
2. หากไม่ได้ทำการเข้าเล่นเกมตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2022 เวลา 05.00 น. ถึง วันที่ 5 พฤษภาคม 2022 เวลา 14.59 น. และเข้าเล่นเกมหลังวันที่ 5 พฤษภาคม 2022 เวลา 15.00 น. รายการที่เปลี่ยนแปลงจะได้รับการอัปเดต
3. หาก [ร้านค้าเฉพาะกาล] ปรากฏก่อนวันที่ 5 พฤษภาคม 2022 เวลา 14.59 น. รายการที่เปลี่ยนแปลงจะไม่ได้รับการอัปเดต
4. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับในแต่ละร้านค้าให้เลือกที่ "เมนู"ด้านล่างและตรวจสอบที่ [ร้านค้า] ใน [ช่วยเหลือ]
5. รายละเอียดการเพิมไอเทมอุปกรณ์ในรายการร้านค้าต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พวกเราหวังว่า "Princess Connect! Re:Dive" จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง !