Main > News

ตัวละครลิมิเต็ด"ซาเร็น(ฤดูร้อน)" พร้อมแล้วที่พิคอัพกาชาและแพลทินัมกาชา ! !


ประกาศจากทีมงาน Princess Connect! Re: Dive

ในพิคอัพกาชา โอกาสได้เป็นเพื่อนกับ "ซาเร็น(ฤดูร้อน)" จะเพิ่มขึ้น
※"ซาเร็น(ฤดูร้อน)"จะปรากฏในพิคอัพกาชาและแพลทินัมกาชา ในช่วงเวลาพิคอัพกาชาดังต่อไปนี้เท่านั้น

■ ช่วงเวลาพิคอัพกาชา
26 พฤศจิกายน 2021 เวลา 11.00 น. ~ 10 ธันวาคม 2021 เวลา 10:59 น.

■ หมายเหตุ
1. "ซาเร็น(ฤดูร้อน)" อาจจะปรากฏขึ้นอีกครั้งในอนาคต
2. "ซาเร็น(ฤดูร้อน)" อาจจะปรากฏในสตาร์ทแดชกาชา
※ตัวละครที่จะได้รับจากสตาร์ทแดชกาชาจะเป็นตัวละครเหมือนกับตัวละครของกาชาที่เปิดให้ใช้งานในวันที่เริ่มเล่นเกม
3. สำหรับอัตราส่วนของพิคอัพกาชา, แพลทินัมกาชา และสตาร์ทแดชกาชา ให้เลือก[รายละเอียด]จากหน้า[กาชา] ที่เมนูด้านล่างและตรวจสอบหน้า [อัตราส่วน]
4. หากเข้าถึงหน้ากาชาก่อนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2021 เวลา 10:59 น. และทำการเปิดกาชาหลังวันที่ 26 พฤศจิกายน 2021 เวลา 11:00 น. ปัญหานี้เกิดจากมีการกดเข้าร่วมในช่วงเวลาที่มีการอัพเดทกาชา โดยเพชรจะไม่ถูกใช้ไป
5. ตัวละคร "ซาเร็น" และ "ซาเร็น(ฤดูร้อน)"เป็นตัวละครที่แตกต่างกัน จึงสามารถตั้งค่าปาร์ตี้เดียวกันได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าปาร์ตี้ตัวละครที่มีชื่อเหมือนกัน ให้เลือกที่เมนูด้านล่างและตรวจสอบที่ [แบทเทิล] ใน [ช่วยเหลือ]
6. พิคอัพกาชา, แพลทินัมกาชา และสตาร์ทแดชกาชา รายละเอียดและระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พวกเราหวังว่า "Princess Connect! Re:Dive" จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง !