Main > News

เพิ่มอุปกรณ์เฉพาะของตัวละคร!


ประกาศจากทีมงาน Princess Connect! Re: Dive

ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2021 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
จะเพิ่ม 「อุปกรณ์เฉพาะตัวละคร」! สำหรับตัวละครต่อไปนี้

■ตัวละครที่เพิ่มอุปกรณ์เฉพาะของตัวละคร

• อิลิยา
• มิยาโกะ
• มิซากิ
• มิโซงิ
• เคียวกะ
• มิมิ

เนื่องจากการเพิ่มอุปกรณ์เฉพาะตัวละคร จำนวนการซื้อเมโมรี่พีซสูงสุดสำหรับตัวละครด้านบนจะได้รับการปลดล็อก

■ ร้านค้าที่ได้รับปลดล็อกการซื้อจำนวนสูงสุด

• ร้านค้าอารีน่า
เมโมรี่พีซของมิโซงิ

• ร้านค้าปริ้นเซสอารีน่า
เมโมรี่พีซของมิยาโกะ

※ร้านค้าผลึกเทพธิดา เมโมรี่พีซของทั้ง 6 ตัวละครที่เพิ่มอุปกรณ์เฉพาะตัวละคร จะได้รับการปลดล็อก

■หมายเหตุ
1. ต้องใช้ "เมโมรี่พีซ" และ "ปริ้นเซสฮาร์ท" ในการสร้าง "อุปกรณ์เฉพาะตัวละคร"
2. รายละเอียดเพิ่มเติมของ "อุปกรณ์เฉพาะตัวละคร" อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน "Princess Connect! Re: Dive"