Main > News

ตัวละครใหม่ "นิน่อน(โอเอโดะ)" พร้อมแล้วที่พิคอัพกาชาและแพลทินัมกาชา ! !


ใน พิคอัพกาชา โอกาสได้เป็นเพื่อนกับ "นิน่อน(โอเอโดะ)" จะเพิ่มขึ้น

■ ช่วงเวลาพิคอัพกาชา
23 กันยายน 2021 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ~ 5 ตุลาคม 2021 เวลา 10:59 น.

■ คำเตือน
1. เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาพิคอัพกาชา ตัวละคร "นิน่อน(โอเอโดะ)" จะมีโอกาสได้รับจากแพลทินัมกาชา
2.สำหรับอัตราของพิคอัพกาชาและแพลทินัมกาชา ให้เข้าที่ [กาชา] กด [เพิ่มเติม] เลือกแท็ป [อัตราส่วน]
3.ข้อความผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้น ถ้าคุณกดสุ่มกาชาก่อนวันที่ 23กันยายน 2021 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์. หรือเข้าที่หน้ากาชาก่อนวันเวลาดังกล่าว
ปัญหานี้เกิดจากมีการกดเข้าร่วมในช่วงเวลาที่มีการอัพเดทกาชา โดยเพชรจะไม่ถูกใช้ไป
4.ช่วงเวลาพิคอัพกาชา, แพลทินัมกาชา และรายละเอียดของกาชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า