Main > News

พิคอัพกาชาตัวละครกิจกรรมรีรัน เริ่มแล้ว!


ประกาศจากทีมงาน Princess Connect! Re: Dive

วันที่ 20 กันยายน 2021 เวลา 11.00 น. จะมีพิคอัพกาชาเพิ่มอัตราปรากฏตัวละครในลิตเติ้ลริริคัล ผจญภัย

■ระยะเวลาพิคอัพกาชา
วันที่ 20 กันยายน 2021 เวลา 11.00 น. ~ วันที่ 23 กันยายน 2021 เวลา 10.59 น.

■หมายเหตุ
1. สำหรับอัตราส่วนพิคอัพกาชา ให้เลือกที่ [รายละเอียด] จาก [กาชา] ในเมนูด้านล่าง และตรวจสอบจากแท็บ [อัตราส่วน]
2. ข้อความผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้น ถ้าคุณกดสุ่มกาชาก่อนวันที่ 20 กันยายน 2021 เวลา 11:00 น. หรือขณะเข้าที่หน้ากาชาก่อนวันที่ 20 กันยายน 2021 เวลา 10:59 น.
ข้อผิดพลาดที่เกิดจากมีการกดเข้าร่วมในช่วงเวลาที่มีการอัปเดทกาชา เพชรจะไม่ถูกใช้ไป
3. รายละเอียดและระยะเวลาของกาชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พวกเราหวังว่า "Princess Connect! Re:Dive" จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง !