Main > News

พบกับเควสต์ใหม่ "หอคอยลูน่า" เริ่ม 18 กันยายนนี้!


ประกาศจากทีมงาน Princess Connect! Re: Dive

ในวันที่ 18 กันยายน 2021 เวลา 12:00 น. "หอคอยลูน่า" บทที่ 6-1 กำลังจะเริ่มขึ้น!

หอคอยลูน่า เป็นเควสต์ที่จะปีนขึ้นไปบนหอคอยโดยการเอาชนะมอนสเตอร์ทรงพลังที่ปรากฏในแต่ละชั้น
ในครั้งนี้หอคอยลูน่ามีทั้งหมด 250 ชั้น
ชั้นบนสุดจะถูกเพิ่มขึ้น เมื่อหอคอยลูน่าจัดขึ้นในอนาคต

โดยตัวละครอากิโนะและซาเร็นจะปรากฎในเนื้อเรื่องพิเศษใหม่ด้วย!
ฝึกฝนตัวละครให้มากขึ้นเพื่อชนะการแบทเทิลและรับรางวัล เช่น เพชร เป็นต้น!

■ระยะเวลาเควสต์
18 กันยายน 2021 เวลา 12:00 น. ถึง 23 กันยายน 2021 เวลา 23:59 น.

■หมายเหตุ
1. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับหอคอยลูน่า เลือก [เมนู] จากเมนูด้านล่างและเข้าที่ช่วยเหลือ เลือกหอคอยลูน่า
2. หอคอยลูน่าจะปลดล็อกหลังจากผ่านเควสต์หลัก 9-1 (NORMAL)
3. ระยะเวลาและรายละเอียดของหอคอยลูน่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พวกเราหวังว่า Princess Connect! Re:Dive จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง!