Main > News

ตัวละครใหม่ "คูกะ(โอเอโดะ)" พร้อมแล้วที่ปริ้นเซสเฟสกาชา ! !


ใน ปริ้นเซสเฟสกาชา โอกาสได้เป็นเพื่อนกับ "คูกะ(โอเอโดะ)" และ "คริสทีน่า" จะเพิ่มขึ้น

■ ช่วงเวลาปริ้นเซสเฟสกาชา
7 กันยายน 2021 เวลา 11.00 น. ถึง 14 กันยายน 2021 เวลา 10:59 น.

■ หมายเหตุ
1. คูกะ(โอเอโดะ) อาจจะปรากฎอีกครั้งในอนาคต
2. คริสทีน่า จะปรากฎในปริ้นเซสเฟสกาชาครั้งถัดไป
3. ปริ้นเซสเฟสกาชาตัวละคร 3★เพิ่มอัตราดรอป 2 เท่า
4. ตัวละคร "คริสทีน่า" จะมีในปริ้นเซสเฟสกาชา เท่านั้น และเพิ่มโอกาสดรอป "คูกะ(โอเอโดะ)" ในช่วงเวลากิจกรรม
5. สำหรับอัตราของปริ้นเซสเฟสกาชา ให้เข้าที่ [กาชา] กด [เพิ่มเติม] เลือกแท็ป [อัตราส่วน]
6. ข้อความผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้น ถ้าคุณกดสุ่มกาชาก่อนวันที่ 7 กันยายน 2021 11:00 น. หรือเข้าที่หน้ากาชาก่อนวันเวลาดังกล่าว
ปัญหานี้เกิดจากมีการกดเข้าร่วมในช่วงเวลาที่มีการอัพเดทกาชา โดยเพชรจะไม่ถูกใช้ไป
7. ช่วงเวลาปริ้นเซสเฟสกาชาและรายละเอียดของกาชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน "Princess Connect! Re: Dive"