Main > News

พบกับ "บันทึกการเดินทางของนายเหนือหัว ซามูไรปีกขาว" เริ่ม 7 กันยายนนี้!


ประกาศจากทีมงาน Princess Connect! Re: Dive
ในวันที่ 7 กันยายน 2021 เวลา 12:00 น.จะมีเนื้อเรื่องกิจกรรม
"บันทึกการเดินทางของนายเหนือหัว ซามูไรปีกขาว"

เนื้อเรื่องกิจกรรม "บันทึกการเดินทางของนายเหนือหัว ซามูไรปีกขาว"
เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายในการรับรางวัลสุดหรู จากการเคลียร์เควสต์กิจกรรมและชนะมอนสเตอร์บอส

ในขณะที่คุณดำเนินการผ่านเควสต์กิจกรรม คุณจะเพลิดเพลินกับเนื้อเรื่องกิจกรรม

■ หมายเหตุ
1. ในการเข้าร่วมเควสต์กิจกรรมคุณต้องเคลียร์เควสหลัก 2-12 (NORMAL)
2. วันและเวลาเริ่มกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พวกเราหวังว่า Princess Connect! Re:Dive จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง !