Main > News

ตัวละครใหม่ "อายูมิ" พร้อมแล้วที่พิคอัพกาชาและแพลทินัมกาชา ! !


ใน พิคอัพกาชา โอกาสได้เป็นเพื่อนกับ "อายูมิ" จะเพิ่มขึ้น รวมถึงเพิ่มโอกาสได้รับตัวละคร "เผ่าเอลฟ์" เพิ่มขึ้นด้วย!!

■ ช่วงเวลาพิคอัพกาชา
29 กรกฏาคม 2021 เวลา 11:00 น. ~ 5 สิงหาคม 2021 เวลา 10:59 น.

■ หมายเหตุ
1. เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาพิคอัพกาชา ตัวละครใหม่ "อายูมิ" มีโอกาสได้รับจากแพลทินัมกาชา
2.สำหรับอัตราของพิคอัพกาชาและแพลทินัมกาชา ให้เข้าที่ [กาชา] กด [เพิ่มเติม] เลือกแท็ป [อัตราส่วน]
3.ข้อความผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้น ถ้าคุณกดสุ่มกาชาก่อนวันที่ 29 กรกฏาคม 2021 11:00 น. หรือเข้าที่หน้ากาชาก่อนวันเวลาดังกล่าว
ปัญหานี้เกิดจากมีการกดเข้าร่วมในช่วงเวลาที่มีการอัพเดทกาชา โดยเพชรจะไม่ถูกใช้ไป
4.ช่วงเวลาพิคอัพกาชา, แพลทินัมกาชา และรายละเอียดของกาชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.ภาพตัวละครในประกาศ เป็นภาพที่จะแสดงผลเมื่อผู้เล่นครอบครอง อายูมิ 3★ ขึ้นไป