Main > News

ตัวละครใหม่ "คาสึมิ" พร้อมแล้วที่พิคอัพกาชาและแพลทินัมกาชา ! !


ใน พิคอัพกาชา โอกาสได้เป็นเพื่อนกับ "คาสึมิ" จะเพิ่มขึ้น

■ ช่วงเวลาพิคอัพกาชา
15 กรกฏาคม 2021 เวลา 11:00 น. ~ 29 กรกฏาคม 2021 เวลา 10:59 น.

■ หมายเหตุ
1. เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาพิคอัพกาชา ตัวละครใหม่ "คาสึมิ" มีโอกาสได้รับจากแพลทินัมกาชา
2.สำหรับอัตราของพิคอัพกาชาและแพลทินัมกาชา ให้เข้าที่ [กาชา] กด [เพิ่มเติม] เลือกแท็ป [อัตราส่วน]
3.ข้อความผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้น ถ้าคุณกดสุ่มกาชาก่อนวันที่ 15 กรกฏาคม 2021 11:00 น. หรือเข้าที่หน้ากาชาก่อนวันเวลาดังกล่าว
ปัญหานี้เกิดจากมีการกดเข้าร่วมในช่วงเวลาที่มีการอัพเดทกาชา โดยเพชรจะไม่ถูกใช้ไป
4.ช่วงเวลาพิคอัพกาชา, แพลทินัมกาชา และรายละเอียดของกาชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.ขณะนี้สามารถอัปเดตตัวเกมใหม่ได้ทาง Appstore และ Google Playstore

ช่องทางการดาวน์โหลด
▼ Google Play
https://play.google.com/store/apps/details…
▼ App Store
https://apps.apple.com/th/app/id1501077470
■ หมายเหตุ
※ เนื่องจาก File เกมมีขนาดใหญ่แนะนำให้ใช้ Wi-Fi ขณะดาวน์โหลดเกม
※ ในการอัปเดตนี้ต้องมีการอัปเดตตัวเกมใหม่ถึงจะสามารถเข้าเล่นเกมได้