Main > News

ตัวละครลิมิเต็ด "ยุย(ปีใหม่)" พร้อมแล้วที่พิคอัพกาชาและแพลทินัมกาชา ! !


ในพิคอัพกาชา โอกาสได้เป็นเพื่อนกับ "ยุย(ปีใหม่)" จะเพิ่มขึ้น

■ ช่วงเวลาพิคอัพกาชา
28 พฤษภาคม 2021 เวลา 11:00 น. ~ 7 มิถุนายน 2021 เวลา 10:59 น.

■ คำเตือน
1. เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาพิคอัพกาชา ตัวละครลิมิเต็ด "ยุย(ปีใหม่)" จะถูกถอดออกจากพิคอัพกาชา และแพลทินัมกาชาด้วย
2.สำหรับอัตราของพิคอัพกาชาและแพลทินัมกาชา ให้เข้าที่ [กาชา] กด [เพิ่มเติม] เลือกแท็ป [อัตราส่วน]
3.ข้อความผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้น ถ้าคุณกดสุ่มกาชาก่อนวันที่ 28 พฤษภาคม 2021 11:00 น. หรือเข้าที่หน้ากาชาก่อนวันเวลาดังกล่าว
ปัญหานี้เกิดจากมีการกดเข้าร่วมในช่วงเวลาที่มีการอัพเดทกาชา โดยเพชรจะไม่ถูกใช้ไป
4.ช่วงเวลาพิคอัพกาชา, แพลทินัมกาชา และรายละเอียดของกาชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า