Main > News

ตัวละครลิมิเต็ด "คริสทีน่า" พร้อมแล้วที่ปริ้นเซสเฟสกาชา ! !


ใน ปริ้นเซสเฟสกาชา โอกาสได้เป็นเพื่อนกับ "คริสทีน่า" จะเพิ่มขึ้น

■ ช่วงเวลาปริ้นเซสเฟสกาชา
6 เมษายน 2021 เวลา 11:00 น. ถึง 9 เมษายน 2021 เวลา 10:59 น.

■ หมายเหตุ
1.ปริ้นเซสเฟสกาชาตัวละคร 3★ เพิ่มอัตราดรอป 2 เท่า
2.ตัวละคร "คริสทีน่า" จะมีในปริ้นเซสเฟสกาชา เท่านั้น
3.สำหรับอัตราของปริ้นเซสเฟสกาชา ให้เข้าที่ [กาชา] กด [เพิ่มเติม] เลือกแท็ป [อัตราส่วน]
4.ข้อความผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้น ถ้าคุณกดสุ่มกาชาก่อนวันที่ 6 เมษายน 2021 11:00 น. หรือเข้าที่หน้ากาชาก่อนวันเวลาดังกล่าว
ปัญหานี้เกิดจากมีการกดเข้าร่วมในช่วงเวลาที่มีการอัพเดทกาชา โดยเพชรจะไม่ถูกใช้ไป
5.ช่วงเวลาปริ้นเซสเฟสกาชาและรายละเอียดของกาชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า