Main > News

ตัวละครลิมิเต็ด "สึซึเมะ(ฤดูร้อน)" พร้อมแล้วที่พิคอัพกาชาและแพลทินัมกาชา ! !


ตัวละครลิมิเต็ด "สึซึเมะ(ฤดูร้อน)" พร้อมแล้วที่พิคอัพกาชาและแพลทินัมกาชา ! !

ใน พิคอัพกาชา โอกาสได้เป็นเพื่อนกับ "สึซึเมะ(ฤดูร้อน)" จะเพิ่มขึ้น

■ ช่วงเวลาพิคอัพกาชา
12 มกราคม 2021 เวลา 11:00 น.ถึง 22 มกราคม 2021 เวลา 10:59 น.

■ คำเตือน
1. เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาพิคอัพกาชา ตัวละครลิมิเต็ด "สึซึเมะ(ฤดูร้อน)" จะถูกถอดออกจากแพลทินัมกาชาด้วย
2.สำหรับอัตราของพิคอัพกาชาและแพลทินัมกาชา ให้เข้าที่ กาชา กด เพิ่มเติม เลือกแท็ป อัตราส่วน
3.ข้อความผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้น ถ้าคุณกดสุ่มกาชาก่อนวันที่ 12 มกราคม 2021 เวลา 11:00 น. หรือเข้าที่หน้ากาชาก่อนวันเวลาดังกล่าว
ปัญหานี้เกิดจากมีการกดเข้าร่วมในช่วงเวลาที่มีการอัพเดทกาชา โดยเพชรจะไม่ถูกใช้ไป
4.ช่วงเวลาพิคอัพกาชา, แพลทินัมกาชา และรายละเอียดของกาชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า