Main > News

ตัวละครใหม่ "มิซาโตะ" พร้อมแล้วที่พิคอัพกาชาและแพลทินัมกาชา ! !


ใน พิคอัพกาชา มีโอกาสได้เป็นเพื่อนกับ มิซาโตะ จะเพิ่มขึ้น

■ ช่วงเวลาพิคอัพกาชา
23 พฤศจิกายน 2020 เวลา 11:00 น. ~ 4 ธันวาคม 2020 เวลา 10:59 น.

■ คำเตือน
1. เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาพิคอัพกาชา ตัวละครใหม่ มิซาโตะ มีโอกาสได้รับจากแพลทินัมกาชา
2.สำหรับอัตราของพิคอัพกาชาและแพลทินัมกาชา ให้เข้าที่ [กาชา] กด [เพิ่มเติม] เลือกแท็ป [อัตราส่วน]
3.ข้อความผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้น ถ้าคุณกดสุ่มกาชาก่อนวันที่ 23 พฤศจิกายน 2020 11:00 น. หรือเข้าที่หน้ากาชาก่อนวันที่ 23 พฤศจิกายน 2020 11:00 น.
ปัญหานี้เกิดจากมีการกดเข้าร่วมในช่วงเวลาที่มีการอัปเดทกาชา โดยเพชรจะไม่ถูกใช้ไป
4.ช่วงเวลาพิคอัพกาชา, แพลทินัมกาชา และรายละเอียดของกาชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า