Main > News

ตัวละครใหม่ อาริสะ พร้อมแล้วที่พิคอัพกาชาและแพลทินัมกาชา ! !


 

ใน พิคอัพกาชา มีโอกาสได้เป็นเพื่อนกับ อาริสะ จะเพิ่มขึ้น

■ ช่วงเวลาพิคอัพกาชา
14 ตุลาคม 2020 เวลา 11:00 น.ถึง 29 ตุลาคม 2020 เวลา 10:59 น.

■ คำเตือน
1. เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาพิคอัพกาชา ตัวละครใหม่ อาริสะ มีโอกาสได้รับจากแพลทินัมกาชา
2.สำหรับอัตราของพิคอัพกาชาและแพลทินัมกาชา ให้เข้าที่ กาชา กด เพิ่มเติม เลือกแท็ป อัตราส่วน
3.ข้อความผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้น ถ้าคุณกดสุ่มกาชาก่อนวันที่ 14 ตุลาคม 2020 11:00 น. หรือเข้าที่หน้ากาชาก่อนวันเวลาดังกล่าว
ปัญหานี้เกิดจากมีการกดเข้าร่วมในช่วงเวลาที่มีการอัปเดตกาชา โดยเพชรจะไม่ถูกใช้ไป
4.ช่วงเวลาพิคอัพกาชา, แพลทินัมกาชา และรายละเอียดของกาชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า