Main > News

"กาชา 3★ ลิมิเต็ดชัวร์" มาแล้ว!

  • วันที่เริ่มกิจกรรม : 10 มิ.ย. 67
  • วันที่จบกิจกรรม : 17 มิ.ย. 67
  • Status : ผู้เล่นทั่วไป

ร่วมกิจกรรม

ประกาศจากทีมงาน Princess Connect! Re: Dive

"กาชา 3★ ลิมิเต็ดชัวร์" จะเริ่มในวันที่ 10 มิถุนายน 2024 เวลา 11.00 น.!

■ ช่วงเวลากาชา
10 มิถุนายน 2023 เวลา 11:00 น.~ 17 มิถุนายน 2024 เวลา 10:59 น.

กาชา 3★ ลิมิเต็ดชัวร์ หากเปิดแบบ 10 ครั้ง ตัวละครตัวที่ 10 ที่ได้รับจะเป็นตัวละครลิมิเต็ด 3★ อย่างแน่นอน!
โดยตัวละคร "แคล(โอเวอร์โหลด)" ในช่วงเวลาของพิคอัพกาชาจะไม่ปรากฏในกาชา 3★ ลิมิเต็ดชัวร์
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดสอบที่ด้านล่างหรือรายละเอียดของกาชา 3★ ลิมิเต็ดชัวร์
ในช่วงระยะเวลากาชา 3★ ลิมิเต็ดชัวร์สามารถใช้เพชรเติมเปิดได้ 1 ครั้งเท่านั้น
※กาชา 3★ ลิมิเต็ดชัวร์ ตัวละครตัวที่ 1-9 จะไม่มีตัวละครลิมิเต็ดปรากฎ

กาชา 3★ ลิมิเต็ดชัวร์ เมื่อเปิดแบบ 10 ครั้ง ตัวละครตัวที่ 10 ที่ได้รับจะเป็นตัวละครลิมิเต็ด 3★ อย่างแน่นอน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

■ ตัวละครลิมิเต็ดเมื่อเปิดแบบ 10 ครั้ง ที่ปรากฎในตัวละครที่ 10
・เปโกรีน(ฤดูร้อน), สึซึเมะ(ฤดูร้อน), แคล(ฤดูร้อน), ทามากิ(ฤดูร้อน), ชิโนบุ(ฮาโลวีน), มิซากิ(ฮาโลวีน), จิกะ(คริสต์มาส), อายาเนะ(คริสต์มาส), ฮิโยริ(ปีใหม่), ยุย(ปีใหม่), ชิซึรุ(วาเลนไทน์), สึซึนะ(ฤดูร้อน), ซาเร็น(ฤดูร้อน), มาโคโตะ(ฤดูร้อน), มาโฮะ(ฤดูร้อน), เคียวกะ(ฮาโลวีน), คริสทีน่า(คริสต์มาส), แคล(ปีใหม่), คกโคโระ(ปีใหม่), รุกะ(ฤดูร้อน), ฮาสึเนะ(ฤดูร้อน), สึมุกิ(ฮาโลวีน), อากิโนะ(คริสต์มาส), เปโกรีน(ปีใหม่), เนเนกะ(ปีใหม่), คกโคโระ(ชุดพิธีการ), เอริโกะ(ฤดูร้อน), โนโซมิ(ฤดูร้อน), เครดิตต้า, คาโอริ(ฮาโลวีน), มิยาโกะ(คริสต์มาส)

※กาชา 3★ ลิมิเต็ดชัวร์จะไม่มีปรากฎตัวละครดังต่อต่อไปนี้
・คริสทีน่า, เนเนกะ, มุอิมิ, เปโกรีน(ปริ้นเซส), คกโคโระ(ปริ้นเซส), ยุย(ปริ้นเซส), ลาบิริสต้า, ฮิโยริ(ปริ้นเซส), แคล(ปริ้นเซส), เรย์(ปริ้นเซส), ฮาสึเนะ&ชิโอริ, โฮมาเระ, มิโซงิ&มิมิ&เคียวกะ, เอมิเรีย, เรม, เชฟี่(ปีใหม่), อิลิยา(ปีใหม่), เปโกรีน(โอเวอร์โหลด), แคล (โอเวอร์โหลด)

※สำหรับตัวละครลิมิเต็ดอื่นๆ จะไม่มีแสดงในรายการ "ตัวละครที่ยังไม่ปลดล็อก"
โปรดตรวจสอบรายละเอียดตัวละครที่ปรากฎที่หน้า [อัตราส่วน]

■ แต้ม pt แลกรับตัวละครของกาชา
หากเปิดกาชาดังต่อไปนี้จะได้แต้ม pt แลกรับตัวละครสำหรับ "คกโคโระ(ชุดพิธีการ)"
・ไพรซ์กาชา

※แม้ว่าจะเปิดกาชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่กาชา 3★ ลิมิเต็ดชัวร์หรือไพรซ์กาชา ก็จะไม่ได้รับแต้ม pt แลกรับตัวละครของกาชาคกโคโระ(ชุดพิธีการ)

■ โบนัส
สำหรับกาชา 3★ ลิมิเต็ดชัวร์นี้ แม้ว่าจะได้รับตัวละครก็จะไม่ได้ [โบนัส] เมโมรี่พีซของตัวละคร

■ หมายเหตุ
1. กาชา 3★ ลิมิเต็ดชัวร์ตัวละครที่ปรากฏจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของกาชา
2. สำหรับอัตราส่วนของกาชา 3★ ลิมิเต็ดชัวร์ และไพรซ์กาชา ให้เลือก[รายละเอียด]จากหน้า[กาชา] ที่เมนูด้านล่างและโปรดสอบตรวจสอบที่หน้า [อัตราส่วน]
3. ช่วงระยะเวลาของกาชา 3★ ลิมิเต็ดชัวร์ และไพรซ์กาชา โดยรายละเอียดของกาชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กาชา 3★ลิมิเต็ดชัวร์ อาจจะจัดขึ้นอีกครั้งในอนาคต

ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน "Princess Connect! Re: Div