Main > News

แคมเปญ ค้นหา ดรอป 3 เท่า

  • วันที่เริ่มกิจกรรม : 17 มี.ค. 66
  • วันที่จบกิจกรรม : 22 มี.ค. 66
  • Status : ผู้เล่นทั่วไป

ร่วมกิจกรรม

ประกาศจากทีมงาน Princess Connect! Re: Dive

ในช่วงระยะเวลาแคมเปญ จำนวนรางวัลไอเทมและมานาที่ได้รับจากการเคลียร์ค้นหาจะเป็น 3 เท่าจากปกติ !
นี่คือโอกาสที่จะได้รับไอเทมและมานาจำนวนมาก สำหรับเสริมแกร่งตัวละคร !

อย่าพลาดโอกาสนี้ !

■ ระยะเวลาแคมเปญ
17 มีนาคม 2023 เวลา 12:00 น. ~ 22 มีนาคม 2023 เวลา 11:59 น.

■ ขอบเขตแคมเปญ
・ เควสต์ค่าประสบการณ์
・ เควสต์มานา
※ ทุก Lv ทั้ง 2 เควสต์

■ หมายเหตุ
1. ในเควสต์มานาจะได้รับรูปีคูณ 3 ด้วย
2. ตั๋วข้ามและรางวัลสำหรับ 3★ จะไม่นับรวมในแคมเปญ
3. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ "ค้นหา ให้เข้าที่เมนูในเกมและเลือก "ค้นหา" ที่ช่วยเหลือ
4. รายละเอียดและระยะเวลาแคมเปญ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน "Princess Connect! Re: Dive"