Main > News

แคมเปญ แพลทินัม 3★ ชัวร์ เป็นเพื่อนกับตัวละครที่กำหนดรับโบนัส!

  • วันที่เริ่มกิจกรรม : 20 ม.ค. 66
  • วันที่จบกิจกรรม : 24 ม.ค. 66
  • Status : ผู้เล่นทั่วไป

ร่วมกิจกรรม

ประกาศจากทีมงาน Princess Connect! Re: Dive

วันที่ 20 มกราคม 2023 เวลา 11.00 น. เปิดให้ใช้งานแพลทินัม 3★ ชัวร์ แบบจำกัดเวลา!

ในแพลทินัม 3★ ชัวร์ หากเปิดแบบ 10 ครั้ง ตัวละครตัวที่ 10 ที่ได้รับจะเป็นตัวละคร 3★ อย่างแน่นอน!
มีโอกาสได้รับตัวละครเหมือนกับแพลทินัมกาชาที่กำลังจัดขึ้นจากแพลทินัม 3★ ชัวร์
※หากมีการเพิ่มตัวละครลิมิเต็ดในแพลทินัมกาชาที่กำลังจัดขึ้น โดยตัวละครลิมิเต็ดที่เพิ่มไปยังแพลทินัมกาชาที่กำลังจัดขึ้นก็จะปรากฏขึ้นในแพลทินัม 3★ ชัวร์เช่นกัน
※ในช่วงกิจกรรมสามารถใช้เพชรเติมเปิดได้ 1 ครั้งเท่านั้น

โดยหากได้เป็นเพื่อนกับตัวละครที่เพิ่มอัตราปรากฏในช่วงเวลาของพิคอัพกาชาหรือแพลทินัมกาชา 3★ชัวร์ จะได้รับ [โบนัส] เมโมรี่พีซของตัวละครดังกล่าว!
ในช่วงเวลากาชา ทุกครั้งที่ได้เป็นเพื่อนกับตัวละครที่เพิ่มอัตราปรากฏจากพิคอัพกาชากาชาหรือแพลทินัมกาชา 3★ชัวร์ จะได้รับโบนัสตามจำนวนครั้งที่ได้เป็นเพื่อนกับตัวละคร
สามารถรับโบนัสได้ แม้ว่าจะเป็นเพื่อนกับตัวละครจากการใช้แต้ม pt แลกรับตัวละคร
※เมโมรี่พีซของตัวละครที่ได้รับจะไม่ได้ส่งไปยังของขวัญ โดยจะเป็นการเพิ่มจำนวนที่ครอบครองโดยตรง
※แม้ว่าจะได้เป็นเพื่อนกับตัวละครจากกาชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่พิคอัพกาชาและแพลทินัมกาชา 3★ชัวร์ ก็จะไม่สามารถรับโบนัสได้

■ ตัวละครที่จะได้รับโบนัส
โยริ(แองเจิล)

■ รายละเอียดโบนัส
เมโมรี่พีซของโยริ(แองเจิล) x 100 ชิ้น

■ ช่วงเวลาแพลทินัมกาชา 3★ชัวร์
20 มกราคม 2023 เวลา 11:00 น. ~ 24 มกราคม 2022 เวลา 10:59 น.

■ หมายเหตุ
1. ตัวละครที่ปรากฎในแพลทินัม 3★ ชัวร์ จะขึ้นอยู่กับแพลทินัมกาชาที่จัดขึ้นในช่วงนั้นๆ
2. สำหรับอัตราส่วนของแพลทินัม 3★ ชัวร์ ให้เลือก[รายละเอียด]จากหน้า[กาชา] ที่เมนูด้านล่างและตรวจสอบหน้า [อัตราส่วน]
3. รายละเอียดและระยะเวลาของแพลทินัม 3★ ชัวร์และพิคอัพกาชา อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. แพลทินัม 3★ ชัวร์ อาจจะจัดขึ้นอีกครั้งในอนาคต

ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน "Princess Connect! Re: Dive"