Main > News

"แคลนแบทเทิล" บอสราศีมังกร เริ่มแล้ว!

  • วันที่เริ่มกิจกรรม : 20 พ.ค. 66
  • วันที่จบกิจกรรม : 24 พ.ค. 66
  • Status : ผู้เล่นทั่วไป

ร่วมกิจกรรม

ประกาศจากทีมงาน Princess Connect! Re: Dive

วันที่ 20 พฤษภาคม 2023 "แคลนแบทเทิล" บอสราศีมังกร เริ่มเวลา 12:00 น.

■ ระยะเวลากิจกรรม
วันที่ 20 พฤษภาคม 2023 เวลา 12.00 น. ~ 24 พฤษภาคม 2023 เวลา 23.59 น.

โดยแคลนแบทเทิลครั้งนี้จะมีเพิ่มรายละเอียดดังต่อไปนนี้

■ เพิ่มระดับความยากสเตจที่ 5
ใน [Clan Mode] เพิ่มระดับความยากสเตจที่ 5
เนื่องจากในการเล่นมีจำนวนรอบที่เพิ่มขึ้น บอสในสเตจที่ 5 จะมีค่า HP เพิ่มขึ้นอย่างมากและบอสที่ปราฏจะเหมือนกับบอสในสเตจที่ 4
บอสในสเตจ 5 จะปรากฏตั้งแต่รอบที่ 45 เป็นต้นไป

บอสในสเตจที่ 5 จะมีค่า HP เพิ่มขึ้นอย่างมากและบอสที่ปราฏจะเหมือนกับบอสในสเตจที่ 4

สเตจที่ 4 (รอบที่ 35 - 44)
บอสตนที่ 1 = HP : 17,000,000
บอสตนที่ 2 = HP : 18,000,000
บอสตนที่ 3 = HP : 20,000,000
บอสตนที่ 4 = HP : 21,000,000
บอสตนที่ 5 = HP : 23,000,000

สเตจที่ 5 (รอบที่ 45 เป็นต้นไป)
บอสตนที่ 1 = HP : 85,000,000
บอสตนที่ 2 = HP : 90,000,000
บอสตนที่ 3 = HP : 95,000,000
บอสตนที่ 4 = HP : 100,000,000
บอสตนที่ 5 = HP : 110,000,000
※ความแข็งแกร่งของบอส, อัตราการคูณคะแนน และรางวัลพิชิตบอสจะเหมือนกับสเตจที่ 4

■ เพิ่มภารกิจใหม่
จะมีเพิ่มภารกิจทั่วไปใหม่ดังต่อไปนี้

・ มาสู้บอสแคลนแบทเทิลราศีมังกรให้ถึง สเตจ 2 กันเถอะ [Clan Mode]
หากทำสำเร็จ จะได้รับ 100 เหรียญแคลน
・ มาสู้บอสแคลนแบทเทิลราศีมังกรให้ถึง สเตจ 3 กันเถอะ [Clan Mode]
หากทำสำเร็จ จะได้รับ 500 เหรียญแคลน
・ มาสู้บอสแคลนแบทเทิลราศีมังกรให้ถึง สเตจ 4 กันเถอะ [Clan Mode]
หากทำสำเร็จ จะได้รับ 1500 เหรียญแคลน
・ มาสู้บอสแคลนแบทเทิลราศีมังกรให้ถึง สเตจ 5 กันเถอะ [Clan Mode]
หากทำสำเร็จ จะได้รับ 2500 เหรียญแคลน
โดยภารกิจด้านบนสามารถรับรางวัลได้ตั้งแต่ช่วงวันที่ 20 พฤษภาคม 2023 เวลา 05.00น. ~ 20 กรกฎาคม 2023 เวลา 04.59น.
※ สถานะความสำเร็จของภารกิจจะอัปเดต เมื่อไปยังหน้าแรกของแคลนแบทเทิล

■ การท้าทาย
สะสมแต้ม CP (แต้มแคลน) เพื่อท้าทายมอนสเตอร์
แต้ม CP ได้รับจากการเคลียร์เควสต์หลัก, เควสต์กิจกรรม และเควสต์ร่องรอยศักดิ์สิทธิ์
โดยจะได้รับแต้ม CP ตามจำนวนของสตามิน่าที่ใช้ไป
แต้ม CP ที่ได้รับจะรีเซ็ตทุกวันเวลา 05:00 น.

■ จำนวนท้าทาย
สมาชิกในแต่ละคนสามารถท้าทายมอนสเตอร์ได้ วันละ 3 ครั้ง
โดยในแต่ละจำนวนท้าทาย โบนัสเวลาพิชิตจะสามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
จำนวนท้าทายในแต่ละวัน จะรีเซ็ตทุกวันเวลา 05:00 น.

■ รางวัลท้าทาย
สามารถรับ [รางวัลท้าทาย] ได้ทุกๆ ครั้งที่มีการใช้จำนวนท้าทายในต่อสู้จริงและจบการแบทเทิล
รายละเอียดของรางวัลท้าทายมีดังต่อไปนี้
・ 30 เหรียญแคลน
・ 50,000 มานา
・ EXPไฮโพชั่น 3 ชิ้น
・ สุ่มไอเทมอุปกรณ์ 3 ชิ้น
・ สุ่มไอเทมอุปกรณ์ 2 ชิ้น
※ [รางวัลท้าทาย] จะไม่ได้ส่งไปยังของขวัญและจะเป็นการเพิ่มจำนวนครอบครองโดยตรง
※ [รางวัลท้าทาย] สามารถรับได้เฉพาะในการต่อสู้จริงที่มีการใช้จำนวนท้าทายเท่านั้น
※ [รางวัลท้าทาย] จะไม่สามารถรับได้ในการแบทเทิลของโบนัสเวลาพิชิตหรือการแบทเทิลที่ถูกยกเลิก
※ ประเภทของอุปกรณ์ที่ได้รับและอัตราที่ได้รับอุปกรณ์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ Lv.ผู้เล่น

■ รางวัลที่ได้รับในแต่ละโหมด
สำหรับ [Clan Mode] จะไม่มีปรับเปลี่ยนของรางวัลและจำนวนที่ได้รับ
เฉพาะเมโมรี่พีซที่ได้รับจากการจัดอันดับเท่านั้นที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากครั้งก่อน
เมโมรี่พีซของตัวละครที่ได้รับในครั้งนี้คือ [เมโมรี่พีซของมาโคโตะ]
ใน [Single Mode] เมื่อปราบบอสจะได้รับรางวัลตามจำนวนรอบที่พิชิตบอสได้ในช่วงระยะเวลาแคลนแบทเทิล

■ รางวัลพิชิต [Single Mode]
เมื่อปรามบอสในแต่ละตน รางวัลจะเพิ่มเข้าไปในจำนวนที่ครอบครองโดยตรง
・ บอสตนที่ 1 : 20 เหรียญแคลน, 40 เพชรฟรี
・ บอสตนที่ 2 : 30 เหรียญแคลน, 50 เพชรฟรี
・ บอสตนที่ 3 : 40 เหรียญแคลน, 75 เพชรฟรี
・ บอสตนที่ 4 : 50 เหรียญแคลน, 100 เพชรฟรี
・ บอสตนที่ 5 : 100 เหรียญแคลน, 150 เพชรฟรี, เมโมรี่พีซของมาโคโตะ 2 ชิ้น
・ บอสตนที่ 6 : 20 เหรียญแคลน, 20 เพชรฟรี
・ บอสตนที่ 7 : 30 เหรียญแคลน, 25 เพชรฟรี
・ บอสตนที่ 8 : 40 เหรียญแคลน, 30 เพชรฟรี
・ บอสตนที่ 9 : 50 เหรียญแคลน, 40 เพชรฟรี
・ บอสตนที่ 10 : 100 เหรียญแคลน, 80 เพชรฟรี, เมโมรี่พีซของมาโคโตะ 1 ชิ้น
・ บอสตนที่ 11 : 20 เหรียญแคลน, 20 เพชรฟรี
・ บอสตนที่ 12 : 30 เหรียญแคลน, 25 เพชรฟรี
・ บอสตนที่ 13 : 40 เหรียญแคลน, 30 เพชรฟรี
・ บอสตนที่ 14 : 50 เหรียญแคลน, 40 เพชรฟรี
・ บอสตนที่ 15 : 100 เหรียญแคลน, 80 เพชรฟรี, เมโมรี่พีซของมาโคโตะ 1 ชิ้น
・ บอสตนที่ 16 : 30 เหรียญแคลน, 20 เพชรฟรี
・ บอสตนที่ 17 : 40 เหรียญแคลน, 25 เพชรฟรี
・ บอสตนที่ 18 : 50 เหรียญแคลน, 30 เพชรฟรี
・ บอสตนที่ 19 : 60 เหรียญแคลน, 40 เพชรฟรี
・ บอสตนที่ 20 : 100 เหรียญแคลน, 80 เพชรฟรี, เมโมรี่พีซของมาโคโตะ 1 ชิ้น
・ บอสตนที่ 21 ขึ้นไป : 25,000 มานา

■ รางวัลสำหรับจำนวนรอบที่พิชิตบอส [Single Mode]
หลังจากที่แคลนแบทเทิลสิ้นสุด จะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ทางกล่องของขวัญตามจำนวนรอบที่พิชิตบอส
※รางวัลสำหรับพิชิตบอสรอบแรก สามารถรับได้โดยทำการแบทเทิลอย่างน้อย 1 ครั้ง แม้ว่าจะไม่สามารถปราบบอสได้
・ รอบที่ 1 (พิชิตบอส 1 - 4 ตน) 10,000 มานา
・ รอบที่ 2 - 5 ในแต่ละรอบจะได้รับรางวัล 250,000 มานา, หินหลอมชั้นสูง 20 ชิ้น , คริสตัสหลอม 4 ชิ้น
※ รอบที่ 6 ขึ้นไปจะไม่ได้รับรางวัลใดๆ

■ หมายเหตุ
1. การเข้าร่วมแคลนแบทเทิล คุณต้องเป็นสมาชิกแคลน
โดยแคลนจะปลดล็อก หลังจากเคลียร์เควสต์หลัก 3-1 (NORMAL)
2. ระหว่างการจัดแคลนแบทเทิลไม่สามารถออกจากแคลน, ขับไล่ออกจากแคลน, หรือยุบแคลนได้
3. หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการจัดแคลนแบทเทิล ทีมงานจะดำเนินการตรวจสอบผู้เล่นที่ทำผิดกฎ หลังจากนั้นจะทำการประกาศลำดับใน[Clan Mode]และแจกรางวัล ซึ่งหากพบว่ามีผู้เล่นที่ทำผิดกฎ จะดำเนินการลบคะแนนจากคะแนนรวมในแคลน ซึ่งอาจส่งผลต่อลำดับที่จัดได้
4. สามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับแคลนแบทเทิล ได้ที่ [เมนู] ในเกมด้านล่าง เลือก [ช่วยเหลือ] และตรวจสอบที่ [แคลนแบทเทิล]
5. ระยะเวลาการจัดแคลนแบทเทิลหรือรายละเอียด อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน "Princess Connect! Re: Dive"