Main > News

แคมเปญ เควสต์หลัก Hard ดรอป 2 เท่า!

  • วันที่เริ่มกิจกรรม : 10 พ.ย. 65
  • วันที่จบกิจกรรม : 13 พ.ย. 65
  • Status : ผู้เล่นทั่วไป

ร่วมกิจกรรม

ประกาศจากทีมงาน Princess Connect! Re: Dive

ในช่วงระยะเวลาแคมเปญ จำนวนรางวัลไอเทมอุปกรณ์และมานาที่ได้รับจากการเคลียร์เควสต์หลัก Hard จะเป็น 2 เท่าจากปกติ !
นี่คือโอกาสที่จะได้รับไอเทมอุปกรณ์และมานาจำนวนมาก สำหรับเสริมแกร่งตัวละคร !

อย่าพลาดโอกาสนี้ !

■ ระยะเวลาแคมเปญ
10 พฤศจิกายน 2022 เวลา 12:00 น. ~ 13 พฤศจิกายน 2022 เวลา 11:59 น.

■ หมายเหตุ
1. Exp ผู้เล่น, Exp ตัวละคร, ค่าความสนิท, ตั๋วข้าม, เคลียร์ครั้งแรกและรางวัลสำหรับ 3★ จะไม่นับรวมในแคมเปญ
2. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ เควสต์หลัก Hard ให้เข้าที่เมนูในเกมและเลือก "เควสต์หลัก Hard" ที่ช่วยเหลือ
3. รายละเอียดและระยะเวลาแคมเปญ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน "Princess Connect! Re: Dive"