Main > News

ประกาศ : ของขวัญขอบคุณ

  • วันที่เริ่มกิจกรรม : 31 ต.ค. 65
  • วันที่จบกิจกรรม : 14 พ.ย. 65
  • Status : ผู้เล่นทั่วไป

ร่วมกิจกรรม

ประกาศจากทีมงาน Princess Connect! Re: Dive

เพื่อเป็นการขอบคุณผู้เล่นทุกท่านที่ให้การสนับสนุน Princess Connect! Re: Dive
ทีมงานขอมอบของขวัญให้กับผู้เล่นทุกท่าน!

รายละเอียดของของขวัญมีดังนี้

■ ของขวัญ
3,000 เพชรฟรี

■ วิธีการรับรางวัล
โปรดรับของขวัญที่ [ของขวัญ] ใน [หน้าหลัก] หลังจบโหมดฝึกสอน
※หากไม่ได้รับรางวัลในของขวัญ โปรดกลับไปยังหน้าแรกและตรวจสอบอีกครั้ง

■ ระยะเวลารับรางวัล
31 ตุลาคม 2022 เวลา 12:00 น. ถึง 14 พฤศจิกายน 2022 เวลา 11:59 น.

■ ผู้เล่นที่รับของขวัญได้
ผู้เล่นทุกท่านที่เริ่มเกมภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2022 เวลา 11.59 น. และเข้าเกมในช่วงระยะเวลาของขวัญ

■ ระยะเวลาจดหมายของขวัญ
จดหมายของขวัญมีเวลากดรับ 7 วันเท่านั้น
※จดหมายของขวัญ ที่หมดเวลาแล้วจะถูกลบโดยอัตโนมัติ

ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน "Princess Connect! Re: Dive"