Main > News

แคมเปญ แพลทินัม 3★ ชัวร์ เป็นเพื่อนกับตัวละครที่กำหนดรับโบนัส!

  • วันที่เริ่มกิจกรรม : 31 ต.ค. 65
  • วันที่จบกิจกรรม : 7 พ.ย. 65
  • Status : ผู้เล่นทั่วไป

ร่วมกิจกรรม

ประกาศจากทีมงาน Princess Connect! Re: Dive

วันที่ 31 ตุลาคม 2022 เวลา 11.00 น. เปิดให้ใช้งานแพลทินัม 3★ ชัวร์ แบบจำกัดเวลา!

ในแพลทินัม 3★ ชัวร์ หากเปิดแบบ 10 ครั้ง ตัวละครตัวที่ 10 ที่ได้รับจะเป็นตัวละคร 3★ อย่างแน่นอน!
มีโอกาสได้รับตัวละครเหมือนกับแพลทินัมกาชาที่กำลังจัดขึ้นจากแพลทินัม 3★ ชัวร์
※ในช่วงปริ้นเซสเฟสกาชาจะมีตัวละครปรากฏเหมือนกับปริ้นเซสเฟสกาชา
※หากมีการเพิ่มตัวละครลิมิเต็ดในแพลทินัมกาชาและปริ้นเซสเฟสกาชาที่กำลังจัดขึ้น โดยตัวละครลิมิเต็ดที่เพิ่มไปยังแพลทินัมกาชาและปริ้นเซสเฟสกาชาที่กำลังจัดขึ้นก็จะปรากฏขึ้นในแพลทินัม 3★ ชัวร์เช่นกัน
※ในช่วงกิจกรรมสามารถใช้เพชรเติมเปิดได้ 1 ครั้งเท่านั้น

■ ช่วงเวลาแพลทินัมกาชา 3★ชัวร์
31 ตุลาคม 2022 เวลา 11:00 น.~ 7 พฤศจิกายน 2022 เวลา 10:59 น.

โดยหากได้เป็นเพื่อนกับตัวละครที่เพิ่มอัตราปรากฏในช่วงเวลาของพิคอัพกาชา, แพลทินัมกาชา 3★ชัวร์ หรือปริ้นเซสเฟสกาชา จะได้รับ [โบนัส] เมโมรี่พีซของตัวละครดังกล่าว!
ในช่วงเวลากาชา ทุกครั้งที่เป็นเพื่อนกับตัวละครที่ได้รับโบนัสจากพิคอัพกาชา, แพลทินัมกาชา 3★ชัวร์ และปริ้นเซสเฟสกาชา จะได้รับโบนัสตามจำนวนครั้งที่ได้เป็นเพื่อนกับตัวละคร

สามารถรับโบนัสได้ แม้ว่าจะเป็นเพื่อนกับตัวละครจากการใช้แต้ม pt แลกรับตัวละคร
ตัวละครที่ได้รับโบนัสของแพลทินัมกาชา 3★ชัวร์ รายละเอียดจะเหมือนกับพิคอัพกาชา
※ในช่วงระยะเวลาปริ้นเซสเฟสกาชา รายละเอียดจะเหมือนกับปริ้นเซสเฟสกาชาที่กำลังจัดขึ้น
ตัวอย่าง : หากเปิดแพลทินัมกาชา 3★ชัวร์ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2022 เวลา 11:05 น. รายละเอียดตัวละครที่ได้รับโบนัสจะเหมือนกับกาชาที่กำลังจัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2022 เวลา 11:00 น. ~ 3 พฤศจิกายน 2022 เวลา 10:59 น.

※เมโมรี่พีซของตัวละครที่ได้รับจะไม่ได้ส่งไปยังของขวัญ โดยจะเป็นการเพิ่มจำนวนที่ครอบครองโดยตรง
※แม้ว่าจะได้เป็นเพื่อนกับตัวละครจากกาชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่พิคอัพกาชา, แพลทินัมกาชา 3★ชัวร์ และปริ้นเซสเฟสกาชาก็จะไม่สามารถรับโบนัสได้

■ หมายเหตุ
1. ตัวละครที่ปรากฎในแพลทินัม 3★ ชัวร์ จะขึ้นอยู่กับกาชาที่จัดขึ้นในช่วงนั้นๆ
2. หากพิคอัพกาชาหรือปริ้นเซสเฟสกาชาที่จัดขึ้น มีการอัปเดตในช่วงนั้นๆ ตัวละครที่ปรากฏและอัตราส่วนในแพลทินัมกาชา 3★ชัวร์ จะมีการเปลี่ยนแปลงได้
3. สำหรับอัตราส่วนของแพลทินัม 3★ ชัวร์ ให้เลือก[รายละเอียด]จากหน้า[กาชา] ที่เมนูด้านล่างและตรวจสอบหน้า [อัตราส่วน]
4. รายละเอียดและระยะเวลาของแพลทินัม 3★ ชัวร์ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. แพลทินัม 3★ ชัวร์ อาจจะจัดขึ้นอีกครั้งในอนาคต

ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน "Princess Connect! Re: Dive"