Main > News

แคมเปญ ค้นหา ดรอป 2 เท่า

  • วันที่เริ่มกิจกรรม : 16 พ.ค. 65
  • วันที่จบกิจกรรม : 23 พ.ค. 65
  • Status : ผู้เล่นทั่วไป

ร่วมกิจกรรม

ประกาศจากทีมงาน Princess Connect! Re: Dive

ในช่วงระยะเวลาแคมเปญ จำนวนรางวัลไอเทมและมานาที่ได้รับจากการเคลียร์ค้นหาจะเป็น 2 เท่าจากปกติ !
นี่คือโอกาสที่จะได้รับไอเทมและมานาจำนวนมาก สำหรับเสริมแกร่งตัวละคร !

อย่าพลาดโอกาสนี้ !

■ ระยะเวลาแคมเปญ
16 พฤษภาคม 2022 เวลา 12:00 น.~ 23 พฤษภาคม 2022 เวลา 11:59 น.

■ ขอบเขตแคมเปญ
・ เควสต์ค่าประสบการณ์
・ เควสต์มานา
※ ทุก Lv ทั้ง 2 เควสต์

■ หมายเหตุ
1. ในเควสต์มานาจะได้รับรูปีคูณ 2 ด้วย
2. ตั๋วข้ามและรางวัลสำหรับ 3★ จะไม่นับรวมในแคมเปญ
3. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ "ค้นหา ให้เข้าที่เมนูในเกมและเลือก "ค้นหา" ที่ช่วยเหลือ
4. รายละเอียดและระยะเวลาแคมเปญ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พวกเราหวังว่า "Princess Connect! Re:Dive" จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง !