Main > News

กิจกรรมพิเศษ [ศึกสุดท้ายที่เมืองหลวง] เริ่มแล้ว!

  • วันที่เริ่มกิจกรรม : 6 พ.ค. 65
  • วันที่จบกิจกรรม : 14 พ.ค. 65
  • Status : ผู้เล่นทั่วไป

ร่วมกิจกรรม

ประกาศจากทีมงาน Princess Connect! Re: Dive

วันที่ 6 พฤษภาคม 2022 เวลา 15.00 น. กิจกรรมพิเศษ [ศึกสุดท้ายที่เมืองหลวง] เริ่มแล้ว!

ในกิจกรรมนี้ผู้เล่นทุกคนจะร่วมมือกันต่อสู้กับบอสทรงพลังทั้ง 4 ตนที่ไคเซอร์อินไซท์อัญเชิญออกมา
โดยจะมีการปลดล็อกเพิ่มเติม หลังจากพิชิตบอสทั้ง 4 ตนสำเร็จแล้ว ซึ่งศึกสุดท้ายจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ในการแบทเทิลศึกสุดท้ายกับไคเซอร์อินไซท์จะเป็นการแบทเทิลแบบรายบุคคล

รางวัลทั้งหมดในช่วงกิจกรรม จะได้รับสูงสุดกว่า 8,000 เพชรฟรี!
พิชิตมอนสเตอร์บอส, ไคเซอร์อินไซท์ และรับรางวัลสุดล้ำค่า!

■ระยะเวลากิจกรรม
6 พฤษภาคม 2022 เวลา 15:00 น. ~ 14 พฤษภาคม 2022 เวลา 14:59 น.

■เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ
รับชมเนื้อเรื่องหลักถึงบทที่ 15 ตอนที่ 6
※เนื้อเรื่องหลักบทที่ 15 ตอนที่ 6 จะเพิ่มพร้อมกับกิจกรรมนี้

■การแบทเทิลกับบอส
การแบทเทิลกับบอสที่ไคเซอร์อินไซท์อัญเชิญออกมานั้น จะเข้าร่วมแบทเทิลได้โดยใช้จำนวนท้าทายที่ได้รับจากกิจกรรมนี้
เมื่อเริ่มกิจกรรมจะมีจำนวนท้าทายเริ่มต้นและหลังจากนั้นเมื่อผ่านไปตามระยะเวลาที่กำหนดจะได้รับจำนวนท้าทายเพิ่ม

มอนสเตอร์บอสจะฟื้นคืนชีพได้ด้วยพลังของไคเซอร์อินไซท์จนกว่าจำนวนการปราบบอสจะครบจำนวนที่กำหนด ดังนั้นมาร่วมกันปราบบอสให้มากที่สุดกับผู้เล่นทุกคนกันเถอะ!
เมื่อจำนวนครั้งที่ผู้เล่นปราบบอสครบจำนวนที่กำหนด จะเป็น "พิชิตมอนสเตอร์บอสสำเร็จ"
※โดยจะไม่สามารถท้าทายบอสที่อัญเชิญโดยไคเซอร์อินไซท์ได้หลังจาก "พิชิตมอนสเตอร์บอสสำเร็จ"

■การแบทเทิลกับบอสไคเซอร์อินไซท์
หากทำการ "พิชิตมอนสเตอร์บอสสำเร็จ"ทั้ง 4 ตน จะสามารถเข้าร่วมศึกสุดท้ายกับไคเซอร์อินไซท์ได้
โดยจะแตกต่างจากการท้าทายบอส สำหรับศึกสุดท้ายกับไคเซอร์อินไซท์นั้นสามารถท้าทายได้ไม่จำกัดและไม่ใช้จำนวนท้าทาย
เมื่อชนะศึกสุดท้ายกับไคเซอร์อินไซท์ได้สำเร็จ จะสามารถรับชมเนื้อเรื่องหลักบทที่ 15 ตอนถัดไปได้!

แม้ว่าในช่วงเวลากิจกรรมจะไม่สามารถชนะศึกสุดท้ายกับไคเซอร์อินไซท์ได้ หรือแม้ว่าไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ ก็ยังสามารถเข้าร่วมศึกสุดท้ายกับไคเซอร์อินไซท์ได้ที่หน้าเนื้อเรื่องหลักบทที่ 15
※ไม่สามารถท้าทายบอส ทั้ง 4 ตนที่ไคเซอร์อินไซท์อัญเชิญออกมาได้
※หากพิชิตไคเซอร์อินไซท์ได้แล้ว จะไม่สามารถท้าทายได้อีกครั้ง

■จำนวนท้าทายมอนสเตอร์
เมื่อกิจกรรมเริ่มต้นและทำการเข้าที่หน้ากิจกรรมครั้งแรก จะได้รับจำนวนท้าทายมอนสเตอร์ 20 ครั้ง
หลังจากนั้นจะได้รับ 1 จำนวนท้าทายในทุกๆ 1ชม. ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2022 เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป
ตัวอย่าง: เมื่อเข้าที่หน้ากิจกรรมครั้งแรกในวันที่ 6 พฤษภาคม 2022 เวลา 15:00 น. และเข้าร่วมท้าทายมอนสเตอร์ 1 ครั้งในช่วงวันที่ 6 พฤษภาคม 2022 เวลา 15:00 น. ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2022 เวลา 15:59 น. จำนวนท้าทายในกิจกรรมจะเหลือ 19 ครั้ง
หลังจากนั้นวันที่ 6 พฤษภาคม 2022 เวลา 16:00 น จะได้รับจำนวนท้าทายเพิ่ม 1 ครั้งและจำนวนท้าทายจะเป็น 20 ครั้ง

สามารถสะสมจำนวนท้าทายได้สูงสุด 20 ครั้ง
※หากมีจำนวนท้าทายครบ 20 ครั้ง จะไม่สามารถรับจำนวนท้าทายเพิ่มได้

■รางวัลการปราบมอนสเตอร์บอส
สามารถรับรางวัลได้จากการปราบมอนสเตอร์บอส
รางวัลที่สามารถรับได้มี 2 ประเภท ได้แก่ "รางวัลปราบบอส" และ "รางวัลพิชิตมอนสเตอร์บอสสำเร็จ"

・รางวัลปราบบอส
สามารถได้รับ "รางวัลปราบบอส" โดยการชนะมอนสเตอร์บอส
สามารถรับได้ทุกครั้งที่ปราบบอสสำเร็จ ดังนั้นใช้จำนวนท้าทายเข้าร่วมกิจกรรมกันเถอะ!
รายละเอียด "รางวัลปราบบอส" สำหรับมอนสเตอร์บอสแต่ละตนมีดังนี้
・10 เพชรฟรี
・750,000 มานา
・EXPโพชั่น 5 ชิ้น
・คริสตัลหลอม 10 ชิ้น
・ตั๋วข้าม 1 ใบ
・แบบแปลนหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ 3 ชิ้น

・รางวัลพิชิตมอนสเตอร์บอสสำเร็จ
สามารถได้รับ "รางวัลพิชิตมอนสเตอร์บอสสำเร็จ" โดยการพิชิตมอนสเตอร์บอสแต่ละตนได้ครบทั้ง100%
ในช่วงเวลากิจกรรมพิเศษผู้เล่นทุกคน เมื่อเข้าที่หน้ากิจกรรมจะได้รับรางวัล
※สามารถรับรางวัลได้แม้ว่าจะไม่ได้แบทเทิลกับมอนสเตอร์บอส
※หากไม่ได้เข้าที่หน้ากิจกรรม จะไม่สามารถรับรางวัลได้
※ไม่สามารถรับรางวัลได้หลังจากสิ้นสุดกิจกรรม
รายละเอียด "รางวัลพิชิตมอนสเตอร์บอสสำเร็จ" สำหรับมอนสเตอร์บอสแต่ละตนมีดังนี้
・1,500 เพชรฟรี
・2,500,000 มานา
・EXPไฮโพชั่น 25 ชิ้น
・ตั๋วข้าม 20 ใบ

■ รางวัลพิชิตไคเซอร์อินไซท์
หากพิชิตการแบทเทิลกับไคเซอร์อินไซท์สำเร็จ จะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
※แม้ว่าจะพิชิตหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมก็จะได้รับรางวัลเหมือนกัน
・2,000 เพชรฟรี
・7,500,000 มานา
・EXPเมก้าโพชั่น 10 ชิ้น
・ตั๋วข้าม 50 ใบ

■ ตัวละครที่สามารถตั้งค่าปาร์ตี้ได้
สำหรับกิจกรรมพิเศษในการแบทเทิลกับบอสแต่ละตนและไคเซอร์อินไซท์ ตัวละครที่สามารถตั้งค่าปาร์ตี้ได้จะมีข้อกำหนดไว้
สามารถตรวจสอบตัวละครที่สามารถตั้งค่าปาร์ตี้ได้ของแต่แบทเทิลได้จาก [ตัวละครที่ตั้งค่าปาร์ตี้ได้] ที่มุมขวาด้านบนหน้ารายละเอียดการแบทเทิล
※ตัวละครที่ไม่ได้แสดงใน [ตัวละครที่ตั้งค่าปาร์ตี้ได้] จะไม่สามารถตั้งค่าปาร์ตี้ได้

ตัวละครที่ตั้งค่าปาร์ตี้แบทเทิลกับบอสแต่ละตนได้มีดังต่อไปนี้
・ เซอร์แวนท์-เบลด (กายภาพ)
มิโซงิ, มัทสึริ, มิมิ, คุรุมิ, อายาเนะ, สึซึเมะ, ริน, ซาเร็น, มาฮิรุ, เคียวกะ, ชิโอริ, ริมะ, คายะ, สึซึเมะ(ฤดูร้อน), คุรุมิ(คริสต์มาส), อายาเนะ(คริสต์มาส), ซาเร็น(ฤดูร้อน), เคียวกะ(ฮาโลวีน), มิโซงิ(ฮาโลวีน), มิมิ(ฮาโลวีน)
・ เซอร์แวนท์-เมไจ (เวท)
ยูกิ, อันนะ, นานากะ, เอริโกะ, นิน่อน, โนโซมิ, จิกะ, สึมุกิ, คูกะ, มิสิกิ, โมนิก้า, อายูมิ, รุกะ, เอริโกะ(วาเลนไทน์), คูกะ(โอเอโดะ), นิน่อน(โอเอโดะ), โนโซมิ(คริสต์มาส), จิกะ(คริสต์มาส)
・ เซอร์แวนท์-โรคัส (หลายส่วน)
อาคาริ, มิยาโกะ, สึซึนะ, โยริ, อิโอะ, ชิโนบุ, อิลิยา, มิซากิ, จีต้า, อาริสะ, แอนน์, รูว์, เกรอา, ลูน่า, ชิโนบุ(ฮาโลวีน), มิยาโกะ(ฮาโลวีน), มิซากิ(ฮาโลวีน), อิโอะ(ฤดูร้อน), สึซึนะ(ฤดูร้อน), อิลิยา(คริสต์มาส)
・ เซอร์แวนท์-วอล (ป้องกัน)
มาโฮะ, คาสึมิ, ฮาสึเนะ, มิซาโตะ, อากิโนะ, ยูคาริ, โทโมะ, อาโออิ, ทามากิ, มิฟุยุ, คุโรเอะ, แรม, เรม, เอมิเลีย, ทามากิ(ฤดูร้อน), มิฟุยุ(ฤดูร้อน), มาโฮะ(ฤดูร้อน), อาโออิ(นักเรียนแลกเปลี่ยน)
・ ไคเซอร์อินไซท์
ฮิโยริ, ยุย, เรย์, ริโนะ, คาโอริ, มาโคโตะ, จุน, ชิซึรุ, เปโกรีน, คกโคโระ, แคล, มุอิมิ, เนเนกะ, คริสทีน่า, เปโกรีน(ฤดูร้อน), คกโคโระ(ฤดูร้อน), แคล(ฤดูร้อน), ฮิโยริ(ปีใหม่), ยุย(ปีใหม่), เรย์(ปีใหม่), ชิซึรุ(วาเลนไทน์), มาโคโตะ(ฤดูร้อน), คาโอริ(ฤดูร้อน), คริสทีน่า(คริสต์มาส)

■ ตัวละครสนับสนุน
ในกิจกรรมพิเศษนี้ สามารถตั้งค่าปาร์ตี้ตัวละครสนับสนุนในปาร์ตี้ได้ 3 ตัวละครของแต่ละแบทเทิล โดยจะไม่มีการจำกัด Lvผู้เล่นและจะไม่มีการใช้มานาในการยืมตัวละครสนับสนุน
※ในแต่ละแบทเทิลหากมีการตั้งค่าปาร์ตี้ตัวละครสนับสนุน ที่หน้าแสดงผลการแบทเทิลจะไม่สามารถทำการท้าท้ายอีกครั้งได้

ตัวละครสนับสนุนสามารถตั้งค่าได้ที่ตั้งค่าสนับสนุนในหน้ากิจกรรมพิเศษ
หากตั้งค่าตัวละครสนับสนุนจะได้รับรางวัลเป็นมานา

มานาที่จะได้รับขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้
・ ระยะเวลาที่ตั้งค่าตัวละครสนับสนุน
・ ค่าพลังของตัวละครสนับสนุน

※เมื่อตั้งค่าตัวละครสนับสนุนไว้จนถึงช่วงระยะเวลาสิ้นสุดกิจกรรมและหากทำการล็อกอินเข้าเกมในวันที่21 พฤษภาคม 2022 เวลา 14.59 น. หลังจากสิ้นสุดกิจกรรม ตัวละครสนับสนุนจากสิ้นสุดอัตโนนัติและจะได้รับรางวัลมานาตามจำนวนเวลาที่ตั้งค่าตัวละครสนับสนุนไว้ในกิจกรรม
※เมื่อตั้งค่าตัวละครสนับสนุนไว้จนถึงช่วงระยะเวลาสิ้นสุดกิจกรรมและหากไม่ได้ทำการล็อกอินเข้าเกมในวันที่ 21 พฤษภาคม 2022 เวลา 14.59 น. หลังจากสิ้นสุดกิจกรรม จะไม่ได้รับรางวัลมานาตามจำนวนเวลาที่ตั้งค่าตัวละครสนับสนุนไว้ในกิจกรรม

■ เพิ่มภารกิจฉายา
เพิ่มภารกิจฉายาดังต่อไปนี้
・ มารับชมเนื้อเรื่องหลักบทที่ 15 ตอนที่ 8 กันเถอะ
รางวัล: 50 เพชร ฉายา [เพื่อข้าวอร่อยๆ ของวันพรุ่งนี้]

■ หลังจากสิ้นสุดกิจกรรม
หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมรายละเอียดดังต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลง
・ รายละเอียดเนื้อเรื่องบางส่วน
・ ระดับความยากในการแบทเทิลกับไคเซอร์อินไซท์

■ หมายเหตุ
1. รายละเอียดของกิจกรรมพิเศษ [ศึกสุดท้ายที่เมืองหลวง] อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. บทสนทนาที่ได้รับชมในกิจกรรมพิเศษ [ศึกสุดท้ายที่เมืองหลวง] เมื่อรับชมแล้ว 1 ครั้งบทสนทนาจะไม่แสดงอีก
3. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษ [ศึกสุดท้ายที่เมืองหลวง] โปรดตรวจสอบที่ [ช่วยเหลือ] ที่มุมขวาบนในหน้ากิจกรรม

พวกเราหวังว่า Princess Connect! Re:Dive จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง !