Main > News

"โปรโมชั่นพิเศษฤดูร้อน" เริ่มแล้ว !

  • วันที่เริ่มกิจกรรม : 23 พ.ย. 64
  • วันที่จบกิจกรรม : 8 ธ.ค. 64
  • Status : ผู้เล่นทั่วไป

ร่วมกิจกรรม

ประกาศจากทีมงาน Princess Connect! Re: Dive

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2021 เวลา 10.00น. จะมีวางจำหน่ายแพ็คลิมิเต็ด "โปรโมชั่นพิเศษฤดูร้อน"

รายละเอียดแพ็คลิมิเต็ด "โปรโมชั่นพิเศษฤดูร้อน" มีดังนี้

■ ระยะเวลาวางจำหน่าย
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2021 เวลา 10.00 น. ~ วันที่ 8 ธันวาคม 2021 เวลา 23.59 น.

■ รายละเอียดแพ็คลิมิเต็ด
7500 เพชรเติม (ซื้อได้เพียง 3 ครั้งต่อ 1 ไอดีเท่านั้น)

■ หมายเหตุ
1. หากเล่นเกมจากอุปกรณ์ OS ที่เหมือนกัน หลังจากที่โอนย้ายข้อมูลหรือโอนย้ายบัญชี (การโอนย้าย) เพชรเติมก่อนการโอนย้ายจะสามารถใช้ได้ หลังจากการโอนย้ายสำเร็จ, หากเล่นเกมจากอุปกรณ์ OS ที่แตกต่างกัน เพชรเติมก่อนการโอนย้ายจะไม่สามารถใช้ได้กับ OS ที่แตกต่างกัน หลังจากการโอนย้ายสำเร็จ
2. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ร้านค้าเพชร ให้เข้าที่ [เมนู] จากเมนูเด้านล่างในเกมและเลือกที่ [ร้านค้าเพชร]ใน [ช่วยเหลือ]
3. รายละเอียดและระยะเวลาวางจำหน่ายในประกาศนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พวกเราหวังว่า "Princess Connect! Re:Dive" จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง !