Main > News

แคมเปญ ค้นหา ดรอป 3 เท่า

  • วันที่เริ่มกิจกรรม : 29 ธ.ค. 63
  • วันที่จบกิจกรรม : 5 ม.ค. 64
  • Status : ผู้เล่นทั่วไป

ร่วมกิจกรรม

➤ แคมเปญ ค้นหา ดรอป 3 เท่า

ประกาศจากทีมงาน Princess Connect! Re: Dive

ในช่วงระยะเวลาแคมเปญ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 จำนวนรางวัลไอเทมและมานาที่ได้รับจากการเคลียร์ค้นหาจะเป็น 3 เท่าจากปกติ ! นี่คือโอกาสที่จะได้รับไอเทมและมานาจำนวนมาก สำหรับเสริมแกร่งตัวละคร !

อย่าพลาดโอกาสนี้ !

■ ระยะเวลาแคมเปญ
29 ธันวาคม 2020 12:00 น.ถึง 5 มกราคม 2021 11:59 น.

■ ขอบเขตแคมเปญ
・ เควสต์ค่าประสบการณ์
・ เควสต์มานา
※ ทุก Lv ทั้ง 2 เควสต์

1. ในเควสต์มานาจะได้รับรูปีคูณ 3 ด้วย
2. ตั๋วข้ามและรางวัลสำหรับ 3★ จะไม่นับรวมในแคมเปญ
3. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ "ค้นหา ให้เข้าที่เมนูในเกมและเลือก "ค้นหา" ที่ช่วยเหลือ
4. รายละเอียดและระยะเวลาแคมเปญ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พวกเราหวังว่า "Princess Connect! Re:Dive" จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง !