Main > News

แคมเปญ ดันเจี้ยน มานาดรอป 3 เท่า

  • วันที่เริ่มกิจกรรม : 5 ม.ค. 64
  • วันที่จบกิจกรรม : 15 ม.ค. 64
  • Status : ผู้เล่นทั่วไป

ร่วมกิจกรรม

➤ แคมเปญ ดันเจี้ยน มานาดรอป 3 เท่า

ประกาศจากทีมงาน Princess Connect! Re: Dive

ในช่วงระยะเวลาแคมเปญ จำนวนมานาที่คุณได้รับเมื่อเคลียร์ดันเจี้ยนในแต่ละชั้นจะเป็น 3 เท่า
นี่เป็นโอกาสของคุณที่จะได้รับมานาจำนวนมากเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวละครของคุณ !

โปรดใช้โอกาสนี้เพื่อท้าทายตัวเอง!

■ ระยะเวลาแคมเปญ
5 มกราคม 2021 12:00 น.ถึง 15 มกราคม 2021 11:59 น.

■ ดันเจี้ยนเป้าหมาย
・ ทิวเขาในทะเลนหมอก (NORMAL)
・ พฤกษาใหญ่แห่งป่าลึกลับ (HARD)
・ ซากโบราณสถานบนชะง่อนผา (VERY HARD)

■ หมายเหตุ
1. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ดันเจี้ยน ให้เข้าที่เมนูในเกมและเลือก ดันเจี้ยน ที่ช่วยเหลือ
2. ระยะเวลาและรายละเอียดของแคมเปญ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พวกเราหวังว่า "Princess Connect! Re:Dive" จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง !